‫ננו‬-‫סיכה‬ ‫חומרי‬
‫מגישים‬:
‫יוחנן‬‫שארף‬
‫זיני‬ ‫כפיר‬
‫חיים‬ ‫בן‬ ‫יהודה‬
1982
‫שתחת‬ ‫גילו‬ ‫מדענים‬
‫מסוימים‬ ‫תנאים‬,
‫יסתדרו‬ ‫פחמן‬ ‫אטומי‬
‫כדור‬ ‫ליצור‬ ‫ביחד‬
‫חלול‬.
‫זו‬ ‫תגלית‬ ‫על‬ ‫זכ...
‫השם‬ ‫את‬ ‫נתנו‬ ‫זה‬ ‫לחומר‬
"fullerenes”
‫שהרבה‬ ‫האדריכל‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫על‬
‫זו‬ ‫בצורה‬ ‫להשתמש‬
R. Buckminster Fuller
...
1992
‫הכדורים‬ ‫שאת‬ ‫חשבו‬ ‫תחילה‬
‫מפחמן‬ ‫רק‬ ‫ליצור‬ ‫אפשר‬ ‫הללו‬
‫מדענים‬ ‫קבוצת‬ ‫אבל‬‫ממכון‬
‫ווייצמן‬‫פרופ‬ ‫בראש...
2002
Nano Materials‫הוקמה‬
‫בשנת‬2002‫מעבירה‬ ‫והיא‬
‫מדעית‬ ‫תגלית‬ ‫מסחריים‬ ‫לפסים‬
‫ננו‬ ‫של‬ ‫מהפכנית‬-‫דמויי‬ ‫חלקיק...
‫המוצר‬‫העקרי‬‫שמשתמש‬
‫הוא‬ ‫אלא‬ ‫ספירות‬ ‫בננו‬
‫סיכה‬ ‫חומר‬.
‫בעצם‬ ‫עשוי‬ ‫הסיכה‬ ‫חומר‬
‫קטנים‬ ‫מחלקיקים‬,‫דמויי‬
...
‫הפעולה‬ ‫אופן‬
‫כמו‬ ‫מתנהגת‬ ‫שהיא‬ ‫כיון‬ ‫זאת‬ ‫ממדית‬ ‫תלת‬ ‫כדורית‬ ‫בצורה‬ ‫גדול‬ ‫יתרון‬ ‫יש‬‫מיסב‬‫זעיר‬ ‫כדורי‬
...
‫וגם‬‫של‬ ‫החדירה‬ ‫יכולת‬
‫הכדורים‬‫טובה‬‫בזכות‬ ‫יותר‬
‫הקטן‬ ‫הרדיוס‬(nm30‫עד‬
70nm(‫הם‬ ‫וכך‬‫לתוך‬ ‫חודרים‬
‫משטח‬ ‫ו...
‫מתורגמים‬ ‫האלו‬ ‫היתרונות‬ ‫כל‬
‫בתחומים‬ ‫ויתרונות‬ ‫לשיפורים‬
‫שונים‬.
‫לדוגמא‬,‫ע‬ ‫מנוע‬ ‫שמן‬ ‫שיפור‬"‫י‬
‫מביא‬ ‫כ...
‫בראש‬‫בהן‬ ‫מערכות‬ ‫ובראשונה‬
‫בתחזוקה‬ ‫צורך‬ ‫יש‬‫מינימלית‬
‫מחזיק‬ ‫הננו‬ ‫ותוסף‬‫רב‬ ‫זמן‬.
‫תעופה‬ ‫ובישומי‬,‫כיוון...
‫יתרונות‬
•‫של‬ ‫יותר‬ ‫יעילה‬ ‫פעולה‬
‫מכונות‬
•‫ארוך‬ ‫מכונות‬ ‫של‬ ‫חיים‬ ‫אורך‬
‫יותר‬
•‫מופחתת‬ ‫אנרגיה‬ ‫צריכת‬
(5%)...
‫לסיכום‬‫ראינו‬‫עוד‬‫דוגמא‬‫לננו‬‫טכנולוגיה‬‫מוצלחת‬.
‫כל‬‫היתרונות‬‫הללו‬‫בזכות‬‫תכנון‬‫המולקולה‬‫ברמת‬‫הננו‬.
‫והכל‬made...
of 12

Nanomaterials Lubricant hebrew

Nanotechnology lubricant.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Engineering      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nanomaterials Lubricant hebrew

 • 1. ‫ננו‬-‫סיכה‬ ‫חומרי‬ ‫מגישים‬: ‫יוחנן‬‫שארף‬ ‫זיני‬ ‫כפיר‬ ‫חיים‬ ‫בן‬ ‫יהודה‬
 • 2. 1982 ‫שתחת‬ ‫גילו‬ ‫מדענים‬ ‫מסוימים‬ ‫תנאים‬, ‫יסתדרו‬ ‫פחמן‬ ‫אטומי‬ ‫כדור‬ ‫ליצור‬ ‫ביחד‬ ‫חלול‬. ‫זו‬ ‫תגלית‬ ‫על‬ ‫זכו‬ ‫הם‬ ‫לכימיה‬ ‫נובל‬ ‫בפרס‬. ‫הארי‬‫קרוטו‬
 • 3. ‫השם‬ ‫את‬ ‫נתנו‬ ‫זה‬ ‫לחומר‬ "fullerenes” ‫שהרבה‬ ‫האדריכל‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫בצורה‬ ‫להשתמש‬ R. Buckminster Fuller ‫זה‬ ‫חומר‬ ‫שמכנים‬ ‫יש‬ ‫לכן‬ "Bucky balls”.
 • 4. 1992 ‫הכדורים‬ ‫שאת‬ ‫חשבו‬ ‫תחילה‬ ‫מפחמן‬ ‫רק‬ ‫ליצור‬ ‫אפשר‬ ‫הללו‬ ‫מדענים‬ ‫קבוצת‬ ‫אבל‬‫ממכון‬ ‫ווייצמן‬‫פרופ‬ ‫בראשות‬'‫טנא‬ ‫רשף‬ ‫ש‬ ‫גילו‬‫מ‬‫בשם‬ ‫מולקולה‬ "tungsten disulfide" ‫אלו‬ ‫כדורים‬ ‫ליצור‬ ‫אפשר‬ ‫כן‬ ‫גם‬. ‫פרופ‬'‫טנא‬ ‫רשף‬
 • 5. 2002 Nano Materials‫הוקמה‬ ‫בשנת‬2002‫מעבירה‬ ‫והיא‬ ‫מדעית‬ ‫תגלית‬ ‫מסחריים‬ ‫לפסים‬ ‫ננו‬ ‫של‬ ‫מהפכנית‬-‫דמויי‬ ‫חלקיקים‬ ‫כדורים‬‫מחומרים‬‫אנאורגניים‬. ‫ד‬"‫מנחם‬ ‫ר‬‫גנוט‬,‫מנכ‬"‫החברה‬ ‫ל‬ ‫בהקמתה‬ ‫ושותף‬,‫מגלי‬ ‫בין‬ ‫היה‬ ‫בקבוצת‬ ‫כחבר‬ ‫החלקיקים‬ ‫לננו‬ ‫הסינתזות‬-‫מכון‬ ‫של‬ ‫חומרים‬ ‫ויצמן‬,‫פרופסור‬ ‫של‬ ‫בראשותו‬ ‫טנא‬ ‫רשף‬.
 • 6. ‫המוצר‬‫העקרי‬‫שמשתמש‬ ‫הוא‬ ‫אלא‬ ‫ספירות‬ ‫בננו‬ ‫סיכה‬ ‫חומר‬. ‫בעצם‬ ‫עשוי‬ ‫הסיכה‬ ‫חומר‬ ‫קטנים‬ ‫מחלקיקים‬,‫דמויי‬ ‫כדורים‬,‫אשר‬‫רדיוסם‬‫נע‬ ‫בין‬nm30‫ל‬70nm ‫רבות‬ ‫משכבות‬ ‫ומורכבים‬ (‫בין‬20‫ל‬-100.) ‫ממיקרוסקופ‬ ‫הלקוחה‬ ‫חתך‬ ‫תמונת‬ ‫אלקטרוני‬.
 • 7. ‫הפעולה‬ ‫אופן‬ ‫כמו‬ ‫מתנהגת‬ ‫שהיא‬ ‫כיון‬ ‫זאת‬ ‫ממדית‬ ‫תלת‬ ‫כדורית‬ ‫בצורה‬ ‫גדול‬ ‫יתרון‬ ‫יש‬‫מיסב‬‫זעיר‬ ‫כדורי‬ ‫החיכוך‬ ‫את‬ ‫ומקטינה‬,‫רב‬ ‫וחיכוך‬ ‫לשחיקה‬ ‫הגורמות‬ ‫שונות‬ ‫צורות‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫הרגיל‬ ‫לסיכוך‬ ‫בניגוד‬ ‫יותר‬
 • 8. ‫וגם‬‫של‬ ‫החדירה‬ ‫יכולת‬ ‫הכדורים‬‫טובה‬‫בזכות‬ ‫יותר‬ ‫הקטן‬ ‫הרדיוס‬(nm30‫עד‬ 70nm(‫הם‬ ‫וכך‬‫לתוך‬ ‫חודרים‬ ‫משטח‬ ‫ויוצרים‬ ‫קטנים‬ ‫חריצים‬ ‫יותר‬ ‫חלק‬. ‫שכבתי‬ ‫הרב‬ ‫במבנה‬ ‫היתרון‬ ‫הוא‬ ‫שלהם‬ ‫והגמישות‬ ‫שלהם‬ ‫לחץ‬ ‫שתחת‬,‫השכבה‬ ‫נקרעת‬ ‫שלהם‬ ‫החיצונית‬ ‫ויוצרת‬ ‫המשטח‬ ‫על‬ ‫ונדבקת‬ ‫וחלקה‬ ‫דקה‬ ‫הגנה‬ ‫שכבת‬. ‫אופן‬‫הפעולה‬(‫המשך‬)
 • 9. ‫מתורגמים‬ ‫האלו‬ ‫היתרונות‬ ‫כל‬ ‫בתחומים‬ ‫ויתרונות‬ ‫לשיפורים‬ ‫שונים‬. ‫לדוגמא‬,‫ע‬ ‫מנוע‬ ‫שמן‬ ‫שיפור‬"‫י‬ ‫מביא‬ ‫כדורים‬ ‫הננו‬ ‫הוספת‬ ‫משמעותית‬ ‫להקטנה‬ ‫השמן‬ ‫החלפת‬ ‫בתדירות‬ ‫בגרף‬ ‫כמתואר‬. ‫בנוסף‬,‫יעילות‬ ‫מתקבלת‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫לחץ‬ ‫תחת‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫ועבודה‬.
 • 10. ‫בראש‬‫בהן‬ ‫מערכות‬ ‫ובראשונה‬ ‫בתחזוקה‬ ‫צורך‬ ‫יש‬‫מינימלית‬ ‫מחזיק‬ ‫הננו‬ ‫ותוסף‬‫רב‬ ‫זמן‬. ‫תעופה‬ ‫ובישומי‬,‫כיוון‬ ‫חלל‬ ‫עומד‬ ‫לא‬ ‫הרגיל‬ ‫שהשמן‬ ‫ולחץ‬ ‫ווקום‬ ‫של‬ ‫בתנאים‬ ‫גבוהה‬. ‫וסביבות‬ ‫רפואה‬‫ייצור‬ ‫ניקיון‬ ‫דרגת‬ ‫הדורשות‬ ‫מפעלים‬ ‫כגון‬ ‫מקסימלית‬ ‫למחצה‬ ‫למוליכים‬.‫שמושים‬ ‫במערכות‬ ‫הינם‬ ‫נוספים‬ ‫בעומסים‬ ‫העובדות‬ ‫ומכונות‬ ‫לתחנות‬ ‫טורבינות‬ ‫כמו‬ ‫גבוהים‬ ‫כוח‬,‫ועוד‬ ‫כבד‬ ‫ציוד‬. ‫שימושים‬
 • 11. ‫יתרונות‬ •‫של‬ ‫יותר‬ ‫יעילה‬ ‫פעולה‬ ‫מכונות‬ •‫ארוך‬ ‫מכונות‬ ‫של‬ ‫חיים‬ ‫אורך‬ ‫יותר‬ •‫מופחתת‬ ‫אנרגיה‬ ‫צריכת‬ (5%) •‫מזהמים‬ ‫פליטת‬ ‫הפחתת‬ •‫נמוכה‬ ‫תחזוקה‬ •‫עבודה‬ ‫רעשי‬ ‫הפחתת‬ •‫קיצוניים‬ ‫בנאים‬ ‫עמידות‬.
 • 12. ‫לסיכום‬‫ראינו‬‫עוד‬‫דוגמא‬‫לננו‬‫טכנולוגיה‬‫מוצלחת‬. ‫כל‬‫היתרונות‬‫הללו‬‫בזכות‬‫תכנון‬‫המולקולה‬‫ברמת‬‫הננו‬. ‫והכל‬made in Israel

Related Documents