"NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR" Hadis-i Şerif
“ Namaz ne kadar kıymettar ve mühim,
hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır;
Hem namazsız adam ne kadar zararda olduğunu,
...iki kere iki dört eder derecesinde kat’i anlamak istersen;
şu temsile bak:
Bir zaman bir büyük hakim,
...İki hizmetkarını,
her birisine 24 altın verip,
iki ay uzaklıktaki...
...has ve güzel bir çiftliğine...
...ikamet etmeleri için gönderiyor.
ve onlara emreder ki:
“ Şu para ile yol ve bilet masrafı ediniz.
...hem oradaki meskeninize lazım olan bazı şeyleri satın alınız.
Bir günlük mesafede bir istasyon vardır.
Hem araba,
hem gemi,
hem tren,
hem uçak bulunur.
Sermayeye göre binilir.
İki hizmetkar, ders aldıktan sonra giderler.
Onlardan birisi bahtiyar, iyi kalpli idi ki;
...istasyona kadar bir parça para masraf eder.
Fakat o masraf içinde Efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki;
...sermayesi birden bine çıkar.
Öteki hizmetkar bedbaht ve serseri olduğundan,
...istasyona kadar yirmi üç altınını sarf eder.
Kumara, mumara verip zayi eder, kaybeder.
Bir tek altını kalır.
Arkadaşı ona der: “Yahu, şu liranı bir bilete ver.
Ta, bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın.
Hem bizim Efendimiz kerimdir; belki merhamet eder,
...ettiğin kusuru affeder.
Seni de uçağa bindirirler.
Bir günde devamlı kalacağımız yere gideriz.
Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun.”
Acaba şu adam inat edip, o tek altın lirasını,
....bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip,
...geçici bir lezzet için sefahete (haram şeylere) sarf etse;
...gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu, en akılsız adam dahi anlamaz mı?
İşte ey namazsız adam! ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim!
O Hakim ise; Rabbimiz,
...Halikımızdır.
O iki hizmetkar yolcu ise ; biri  dindar namazını şevk ile kılar,
diğeri  İslam’ın emirlerinden habersiz, namazsız insanlardır.
O yirmi dört altın ise:
Yirmi dört saat, her gündeki ömürdür.
O has çiftlik ise  Cennettir.
İstasyon ise  Kabirdir.
O yolculuk ise 
...kabre,
...mahşere,
… ebede gidecek insanın yolculuğudur.
Ruhlar alemin-den yolculuk başlar  Doğum ile Anne karnında devam eder. Sonra çocukluk, gençlik ve ihtiyarlık  1 günlük...
Amele göre, takva kuvvetine göre, o uzun yolu,
… insanlar değişik derecelerde geçip giderler.
Bir kısım ehl-i takva, şimşek gibi bin senelik yolu, bir günde geçerler.
Bir kısım da, hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde geçip giderler.
Kur’an-ı Azim’üşşan, şu gerçeğe iki ayetiyle işaret eder.
O bilet ise  Namazdır.
Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle k â fi gelir.
Sabah  4 rekat
Öğlen  10 rekat
İkindi  8 rekat
Akşam  5 rekat
Yatsı  13 rekat
Toplam günde  40 Rekat Namaz + Abdest = 60 dakika= 1 Saat
Acaba, yirmi üç saatini şu kısacık dünya hayatına sarf eden,
...ve o uzun ebedi hayata, bir tek saatini sarf etmeyen;
ne kadar zarar eder,
...ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar akla aykırı hareket eder.
Çünkü, bin adamın katıldığı bir piyango kumarına yarı malını vermek, akıl kabul ederse;
halbuki kazanç ihtimali binde birdir…
Sonra yirmi dörtten bir malını, yüzde doksandokuz ihtimal ile...
...kazancı kesin bir ebedi hazineye vermemek;
Ne kadar akla ve hikmete aykırı hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü,
… kendini akıllı zanneden adam anlamaz mı?
Halbuki namazda ruhun, kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır.
Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir.
Hem namaz kılanın...
...diğer mübah dünyaya ait işleri de, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır…
Fani ömrünü, bir yönden bakileştirir.”
www.yolyordam.com
of 84

Namaz Dinin Diregi-1

www.yolyordam.com
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Namaz Dinin Diregi-1

 • 1. "NAMAZ DİNİN DİREĞİDİR" Hadis-i Şerif
 • 2. “ Namaz ne kadar kıymettar ve mühim,
 • 3. hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır;
 • 4. Hem namazsız adam ne kadar zararda olduğunu,
 • 5. ...iki kere iki dört eder derecesinde kat’i anlamak istersen;
 • 6. şu temsile bak:
 • 7. Bir zaman bir büyük hakim,
 • 8. ...İki hizmetkarını,
 • 9. her birisine 24 altın verip,
 • 10. iki ay uzaklıktaki...
 • 11. ...has ve güzel bir çiftliğine...
 • 12. ...ikamet etmeleri için gönderiyor.
 • 13. ve onlara emreder ki:
 • 14. “ Şu para ile yol ve bilet masrafı ediniz.
 • 15. ...hem oradaki meskeninize lazım olan bazı şeyleri satın alınız.
 • 16. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır.
 • 17. Hem araba,
 • 18. hem gemi,
 • 19. hem tren,
 • 20. hem uçak bulunur.
 • 21. Sermayeye göre binilir.
 • 22. İki hizmetkar, ders aldıktan sonra giderler.
 • 23. Onlardan birisi bahtiyar, iyi kalpli idi ki;
 • 24. ...istasyona kadar bir parça para masraf eder.
 • 25. Fakat o masraf içinde Efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki;
 • 26. ...sermayesi birden bine çıkar.
 • 27. Öteki hizmetkar bedbaht ve serseri olduğundan,
 • 28. ...istasyona kadar yirmi üç altınını sarf eder.
 • 29. Kumara, mumara verip zayi eder, kaybeder.
 • 30. Bir tek altını kalır.
 • 31. Arkadaşı ona der: “Yahu, şu liranı bir bilete ver.
 • 32. Ta, bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın.
 • 33. Hem bizim Efendimiz kerimdir; belki merhamet eder,
 • 34. ...ettiğin kusuru affeder.
 • 35. Seni de uçağa bindirirler.
 • 36. Bir günde devamlı kalacağımız yere gideriz.
 • 37. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun.”
 • 38. Acaba şu adam inat edip, o tek altın lirasını,
 • 39. ....bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip,
 • 40. ...geçici bir lezzet için sefahete (haram şeylere) sarf etse;
 • 41. ...gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu, en akılsız adam dahi anlamaz mı?
 • 42. İşte ey namazsız adam! ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim!
 • 43. O Hakim ise; Rabbimiz,
 • 44. ...Halikımızdır.
 • 45. O iki hizmetkar yolcu ise ; biri  dindar namazını şevk ile kılar,
 • 46. diğeri  İslam’ın emirlerinden habersiz, namazsız insanlardır.
 • 47. O yirmi dört altın ise:
 • 48. Yirmi dört saat, her gündeki ömürdür.
 • 49. O has çiftlik ise  Cennettir.
 • 50. İstasyon ise  Kabirdir.
 • 51. O yolculuk ise 
 • 52. ...kabre,
 • 53. ...mahşere,
 • 54. … ebede gidecek insanın yolculuğudur.
 • 55. Ruhlar alemin-den yolculuk başlar  Doğum ile Anne karnında devam eder. Sonra çocukluk, gençlik ve ihtiyarlık  1 günlük mesafede  İstasyon vardır  Kabir Has çiftliğe  giden yol(iki aylık mesafe) ve----  CENNET
 • 56. Amele göre, takva kuvvetine göre, o uzun yolu,
 • 57. … insanlar değişik derecelerde geçip giderler.
 • 58. Bir kısım ehl-i takva, şimşek gibi bin senelik yolu, bir günde geçerler.
 • 59. Bir kısım da, hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde geçip giderler.
 • 60. Kur’an-ı Azim’üşşan, şu gerçeğe iki ayetiyle işaret eder.
 • 61. O bilet ise  Namazdır.
 • 62. Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle k â fi gelir.
 • 63. Sabah  4 rekat
 • 64. Öğlen  10 rekat
 • 65. İkindi  8 rekat
 • 66. Akşam  5 rekat
 • 67. Yatsı  13 rekat
 • 68. Toplam günde  40 Rekat Namaz + Abdest = 60 dakika= 1 Saat
 • 69. Acaba, yirmi üç saatini şu kısacık dünya hayatına sarf eden,
 • 70. ...ve o uzun ebedi hayata, bir tek saatini sarf etmeyen;
 • 71. ne kadar zarar eder,
 • 72. ...ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar akla aykırı hareket eder.
 • 73. Çünkü, bin adamın katıldığı bir piyango kumarına yarı malını vermek, akıl kabul ederse;
 • 74. halbuki kazanç ihtimali binde birdir…
 • 75. Sonra yirmi dörtten bir malını, yüzde doksandokuz ihtimal ile...
 • 76. ...kazancı kesin bir ebedi hazineye vermemek;
 • 77. Ne kadar akla ve hikmete aykırı hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü,
 • 78. … kendini akıllı zanneden adam anlamaz mı?
 • 79. Halbuki namazda ruhun, kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır.
 • 80. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir.
 • 81. Hem namaz kılanın...
 • 82. ...diğer mübah dünyaya ait işleri de, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır…
 • 83. Fani ömrünü, bir yönden bakileştirir.”
 • 84. www.yolyordam.com