НАРОДНІ РУХЛИВІ ІГРИ – ключ до виховання і розвитку Проект з рухливих ігор з методикою викладання Презентацію підготували...
Проблема дослідження: <ul><li>Встановити значущість народних рухливих ігор у навчально-виховному процесі з фізичного вихов...
<ul><li>Ми вважаємо, що застосування </li></ul><ul><li>народних рухливих ігор в системі фізичного виховання школярів спри...
В ході дослідження ми: <ul><li>Проаналізували в історичному аспекті зміст і характер складених українських народних ігор, ...
В результаті: <ul><li>Нами проведений аналіз літературних джерел та ресурсів Інтернет. Відмічено, що НРІ позитивно впливаю...
Джерела: <ul><li>Круцевич Т.Ю. та інші. Навчальна програма з фізичної культури для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навча...
of 6

Презентація студентів

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Презентація студентів

  • 1. НАРОДНІ РУХЛИВІ ІГРИ – ключ до виховання і розвитку Проект з рухливих ігор з методикою викладання Презентацію підготували студенти групи Ф-31: Кійло Ю., Литвиненко В., Кисіль В., Надточій Р.
  • 2. Проблема дослідження: <ul><li>Встановити значущість народних рухливих ігор у навчально-виховному процесі з фізичного виховання </li></ul>
  • 3. <ul><li>Ми вважаємо, що застосування </li></ul><ul><li>народних рухливих ігор в системі фізичного виховання школярів сприятливо впливає на підвищення рухової активності дітей, формування позитивної мотивації до занять фізичними вправами та виховання моральних, естетичних і вольових якостей особистості </li></ul>Гіпотеза:
  • 4. В ході дослідження ми: <ul><li>Проаналізували в історичному аспекті зміст і характер складених українських народних ігор, що мають виховне значення для молоді; </li></ul><ul><li>Вивчили вплив народних рухливих ігор на морфо-функціональні можливості та фізичний розвиток учнів; </li></ul><ul><li>Зробили добірку народних рухливих ігор за характером ігрової діяльності; </li></ul><ul><li>Проаналізували ступінь використання народних рухливих ігор на уроках фізкультури вчителями шкіл міста Кременчука, шляхом опитування з'ясували рівень обізнаності учнів молодших класів з народними рухливими іграми. </li></ul>
  • 5. В результаті: <ul><li>Нами проведений аналіз літературних джерел та ресурсів Інтернет. Відмічено, що НРІ позитивно впливають на підвищення рухової активності, виховання морально-вольових якостей учнів, їх морфологічні та функціональні показники та на розвиток фізичних якостей; </li></ul><ul><li>Підтвердили доцільність застосування народних рухливих ігор у навчально-виховному процесі з фізичного виховання; </li></ul><ul><li>Провели анкетування серед вчителів фізичної культури м. Кременчука та учнів початкової школи. Відмітили епізодичне застосування НРІ на уроках фізичної культури; </li></ul><ul><li>В буклеті та у вигляді брошури зробили добірку народних ігор для учнів різних вікових категорій відповідно до навчальних програм загальноосвітніх шкіл; </li></ul><ul><li>На веб-сторінці підготували узагальнені матеріали про особливості організації і проведення народних рухливих ігор для роботи в літніх оздоровчих таборах і при підготовці до уроків фізичної культури як студентам, так і вчителям; </li></ul><ul><li>Подали пропозиції по заміні вправ підготовчої частини уроку, вправ на увагу заключної частини уроку та окремих вправ основної частини народними рухливими іграми. </li></ul>
  • 6. Джерела: <ul><li>Круцевич Т.Ю. та інші. Навчальна програма з фізичної культури для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: 2009. </li></ul><ul><li>Програма «Основи здоров`я і фізична культура» для учнів 1-11 класів./За ред. М.Д.Зубалія - К., 2000. - С. 1. </li></ul><ul><li>Артемова Л. В. Вчися граючись.- К. : Томіріс, 1990. - С. 3-6. </li></ul><ul><li>О.Ткаченко. Виховання естетичної чуйності до природи у процесі гри// Початкова школа.-1997. - №3.- с.53-54. </li></ul><ul><li>Початкова школа. 6’97 “Роль гри у навчанні і вихованні молодших школярів” С. 40-45. </li></ul><ul><li>С. Ільяницька. Ігрові проблемні ситуації // Початкова школа. - 1996. - №7. - с. 27-28. </li></ul><ul><li>Цьось А. В. Українські народні ігри та забави: учб. посібник / А.В. Цьось. – Луцьк: Волинське підприємство “Надстиря”, 1994. - 96 с. </li></ul><ul><li>http://referatu.com.ua/referats/27/5065/?page=5 </li></ul>

Related Documents