MANAŽERSKÁ AKADEMIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ MANAŽERY ...
Smysl a cíle Manažerské akademie Přínosy programu pro firmy? • Pomoci začínajícím manažerům ...
Rozvoj manažerských postojů Rozvoj manažerských dovedností • Uvědomění si a přijetí manažerských • Začínají...
Specifika rozvoje začínajících manažerů• malá praxe začínajícího manažera • postupné pomalé oprošťování od• chybí z...
Metodické přístupy • Manažerská akademie aktivně • Celkem je v průběhu všech šesti zapojuje účastníky ...
LEKTOŘI AKADEMIE Ing. Zdeněk Fibich Ing. Lenka Lamešová Ing. Tomáš Trnkawww.cadetgo.cz; www.managersaca...
ZPĚTNÁ VAZBA PO ŠKOLENÍ • Hodnocení spokojenosti s kurzem • Vyhodnocení posunů dovedností • Test manažerského pro...
Představení společnosti Cadet Go s.r.o. Datum vzniku: Duben 2007 Zahraniční kapitál: Čes...
Struktura školení akademie – otevřený kurz Školení Individuální Individuální Ško...
Obsah MA Role manažera, Budování vztahů, pochopení rolí, obsahu práce, I. budování ...
Obsah MA II. Budování a vedení Motivace jako forma energie, příprava motivovaného týmu...
Firemní programy rozvoje Nejčastěji školená témata programů: manažerů a manažerských talentů – ...
Školení pro HR pracovníky zdarma Pracovníci HR mají možnost se účastnit otevřeného školení v plném rozsahu Manažerské ak...
Webové rozhraní M´SA • Detaily a informace k jednotlivým programům • Objednávkové rozhraní, přehledy vlastních objedná...
of 14

Prezentace programu M´SA - MANAŽERSKÁ AKADEMIE

MANAŽERSKÁ AKADEMIE Specializovaný portál zaměřený na rozvoj začínajících manažerů. Popis jednotlivých programů, tématické články, dotazy a odpovědi. Vstup pro HR jako podpora personalistů pro rozvoj nových manažerů.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace programu M´SA - MANAŽERSKÁ AKADEMIE

 • 1. MANAŽERSKÁ AKADEMIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ MANAŽERY Rozvoj manažerů začíná u nás www.managersacademy.czwww.cadetgo.cz; www.managersacademy.cz
 • 2. Smysl a cíle Manažerské akademie Přínosy programu pro firmy? • Pomoci začínajícím manažerům • Produktivní manažerská práce již od v začátcích práce, pomoci eliminovat počátku činnosti manažera rizika na startu • Snížení chybovosti • Získat ucelenou a přehlednou představu o • Zaměření na priority práce roli manažerů při vedení lidí ve struktuře organizace • Zvýšení motivace pracovníků • Osvojit si nezbytné postupy a techniky • Snížení fluktuace a nemocnosti manažerské práce na praktických • Podpoření samostatnosti a aktivity příkladech pracovníků • Naučit se řešit typické manažerské situace KOLIK STOJÍ PRÁCE ŠPATNÉHO MANAŽERA • Vybudovat správné manažerské postoje PŘÍMO OVLIVŇUJÍCÍHO PRODUKCI A VÝKON?www.cadetgo.cz; www.managersacademy.cz
 • 3. Rozvoj manažerských postojů Rozvoj manažerských dovedností • Uvědomění si a přijetí manažerských • Začínající manažer se naučí a rolí a obsahů práce manažera protrénuje potřebné dovednosti tak, • Budování funkčních manažerských aby chápal jednotlivé souvislosti mezi vazeb činnostmi a následky. • Budování řídící autority • Výběr dovedností a jejich skladba je laděná tak, aby maximalizovala efektivitu využití v praxiwww.cadetgo.cz; www.managersacademy.cz
 • 4. Specifika rozvoje začínajících manažerů• malá praxe začínajícího manažera • postupné pomalé oprošťování od• chybí znalost souvislostí mezi operativy jednotlivými činnostmi a následky • častá obtížná sebereflexe a chybějící• malý respekt a manažerská autorita pravidelná zpětná vazba od nadřízeného• postupné budování nových vazeb• obtížné ztotožňování se s manažerskými rolemi• obtížné prosazování se a delegování• nová forma osobního projevu v manažerské roliwww.cadetgo.cz; www.managersacademy.cz
 • 5. Metodické přístupy • Manažerská akademie aktivně • Celkem je v průběhu všech šesti zapojuje účastníky modulů realizováno 26 cvičení a • Účastníci jsou partnery, kteří se od simulací. sebe navzájem učí a získávají širší • Silná zpětná vazba - vzájemné nadhled. hodnocení i sebereflexe • 60% času se odehrává řešením situací • Používání prvků týmového a osobního z praxe, nácvikem nebo skupinovými koučování činnostmi • Častá práce ve skupinách, hraním rolí • Každý den jsou realizována 3-4 cvičení různého tématického zaměřeníwww.cadetgo.cz; www.managersacademy.cz
 • 6. LEKTOŘI AKADEMIE Ing. Zdeněk Fibich Ing. Lenka Lamešová Ing. Tomáš Trnkawww.cadetgo.cz; www.managersacademy.cz
 • 7. ZPĚTNÁ VAZBA PO ŠKOLENÍ • Hodnocení spokojenosti s kurzem • Vyhodnocení posunů dovedností • Test manažerského profilu s komentářem • Akční plán činností • Doporučení lektorawww.cadetgo.cz; www.managersacademy.cz
 • 8. Představení společnosti Cadet Go s.r.o. Datum vzniku: Duben 2007 Zahraniční kapitál: Česká společnost Meziroční index nárůstu 1,4 tržeb: Počet spolupracovníků: 14 Počet firemních klientů: cca 30 Počet proškolených osob cca 1600 za rok 2012 Vlastní, vybudováno na praxi a Know how: zkušenostech Specializace: Manažerské dovednosti, ostatní soft skills Kapacita do 12 osob, WiFi, AV technika, Školící prostory Cadet Go: bezbariérový přístup, klimatizacewww.cadetgo.cz; www.managersacademy.cz
 • 9. Struktura školení akademie – otevřený kurz Školení Individuální Individuální Školení Školení Výstupní Výstupní Individuální 2 dny Fix- Fix- 2 dny 2 dny zpráva pro zpráva a Fix- Akční plány Coaching Coaching Akční plány Akční plány HR hodnocení Coachingwww.cadetgo.cz; www.managersacademy.cz
 • 10. Obsah MA Role manažera, Budování vztahů, pochopení rolí, obsahu práce, I. budování autority budování postoje manažera a autority 2 a 2 dny Vedení lidí Vedení lidí k cílům, zadávání úkolů, styly vedení podřízených, techniky kontroly a zpětné vazby Komunikace manažera Odstranění zkreslení komunikace, zefektivnění komunikace při vedení, pozitivní komunikace Motivace podřízených Příprava motivujícího prostředí v týmu, energizace kolektivu, budování aktivního týmu Time management Určování manažerských priorit práce, plánování práce manažera a práce podřízených, techniky delegování Vedení porad Využití dovedností pro vedení efektivní porady s cílem vést tým k cílům a motivovat k aktivitěwww.cadetgo.cz; www.managersacademy.cz
 • 11. Obsah MA II. Budování a vedení Motivace jako forma energie, příprava motivovaného týmu motivujícího prostředí, používání motivátorů 2 a 2 dny Osobní, motivační a Příprava, průběh a následné kroky pro vedení hodnotící pohovory efektivních pohovorů, kdy a jak je používat Řízení, komunikace a Zákonitosti změnových procesů, jak je připravit, příprava změn na začít, vést a zakončovat. Komunikace ve změně. pracovišti Osobní projev Ladění osobního vystupování, jak působit na manažera, prezentační druhé v manažerských situacích, poradách, dovednosti při vedení jednáních, prodeji, prezentacích. Jak zaujmout. porad a jednáníchwww.cadetgo.cz; www.managersacademy.cz
 • 12. Firemní programy rozvoje Nejčastěji školená témata programů: manažerů a manažerských talentů – Role manažera, budování autority vedení Typický rozsah firemního rozvojového – Techniky vedení lidí programu je 6-15 školících dnů – Zadávání úkolu a zpětná vazba rozložených do 6 -12 měsíců. – Manažerská komunikace – Time management, plánování Struktura programu obsahuje: manažera a delegováni • Přípravu před školením – Řízení změn • Průběžnou podporu účastníků – Vedení porad a meetingů • Zakončení a vyhodnocení programu – Delegování • Následné činnosti pro upevnění – Motivace podřízených dovedností do praxe – Prezentační dovednosti – Vedení projektů – Hodnotící a motivační rozhovory – Leadershipwww.cadetgo.cz; www.managersacademy.cz
 • 13. Školení pro HR pracovníky zdarma Pracovníci HR mají možnost se účastnit otevřeného školení v plném rozsahu Manažerské akademie I nebo II zcela ZDARMA. Přínosy: • Jistota ve správně zvoleném programu rozvoje manažerů • Vlastní rozvoj bez nákladů společnostiwww.cadetgo.cz; www.managersacademy.cz
 • 14. Webové rozhraní M´SA • Detaily a informace k jednotlivým programům • Objednávkové rozhraní, přehledy vlastních objednávek • Individuální poradna pro HR a manažery • Individuální zpětná vazba na účastníky školení ke stažení • Tematické články k rozvoji manažerů • Otázky a odpovědi FAQwww.cadetgo.cz; www.managersacademy.cz

Related Documents