ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1
we Włocławku
Podążamy za potrzebami dzieci…
Są takie szkoły, które Uczniowie wspominają
z...
ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1
– 600 uczniów
153 uczniów
orzeczenie PPP
o potrzebie
kształcenia
specjalnego
293 uczniów
...
Podział niepełnosprawności
 z niepełnosprawnością sprzężoną - 29
 słabowidzący - 4
 słabosłyszący - 12
 z niepełnospra...
ZSI otwartą szkołą…
Szkoła „Bez barier”
6 grudnia 2007r.
Szkoła „Bez barier”
HIPODROM
Hipoterapia od roku szkolnego 2003/2004
(4 uczniów)
Sala gimnastyczna Kompleks Boisk
Sportowych „ORLIK”
Sala rehabilitacji ruchowej
Boisko do piłki plażowej
Plac zabaw
Nowoczesna biblioteka multimedialna
Dostosowana
do potrzeb uczniów
z niepełnosprawnością
Nowoczesna biblioteka multimedialna
W naszej szkole jest miejsce dla każdego ucznia…
Wzmacnianie i rozszerzanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole Hipoterapia
- 40 uczniów/40 godzin
(rok szkolny 20...
Zajęcia logopedyczne
- 136 uczniów/84 godziny
(rok szkolny 2015/2016)
Zajęcia socjoterapeutyczne
- 39 uczniów/20 godzin
(r...
Zajęcia rewalidacyjne
- 149 uczniów/298 godzin
(rok szkolny 2015/2016)
Zajęcia rehabilitacji ruchowej
- 62 uczniów/103 godziny
(rok szkolny 2015/2016)
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
- 39 u...
Zespoły pozalekcyjne, zajęcia rozwijające uzdolnienia…
 Koła matematyczne
 Koła języka angielskiego
 Koła artystyczne
...
Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel…
SPECJALIZACJE KADRY
PEDAGOGICZNEJ w liczbach
0
20
40
60
80
100
120
117
11
16
4
29
34
9
1 3
6
14
3 3
6
3
14
1
6
1
6
Certyfikaty naszej szkoły…
DBAMY O WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA
Udział w licznych konkursach szkolnych,
międzyszkolnych, ogólnopolskich…
Konkursy Przedmiotowe Kuratora Oświaty
 2011/201...
Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek
w Warszawie „KAROLKOWA”
 2011/2012 – II miejsce
 2012/2013 – I miejsce
 2013/20...
 2014/2015 – II miejsce w etapie
rejonowym Wojewódzkiego Konkursu
Interdyscyplinarnego o Wielkich
Polakach z serii „Regio...
Kodeks bezpiecznej szkoły…
Mundurek
Identyfikator
Klasowe kontrakty
Reguły, zasady, normy
i ich konsekwentne przestrzegani...
Od czego zaczęliśmy…?
Koncepcja pracy szkoły…
SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA
Aktywny i kreatywny Samorząd Uczniowski
„Samorządna szkoła powinna być jak drużyna sportowa:
wygra...
WYBORY DO WŁADZ SU
„SZKOLNE ŚWIĘTO DEMOKRACJI”
SZKOLNE DEBATY
11 Mandatów Posła
województwa kujawsko-pomorskiego
Sejm Dzieci i Młodzieży
w Warszawie
XVI Sesja SDiM
XVIII Sesja SDiM
XIX Sesja SDiM
XX Sesja SDiM
XIX SDiM, XX SDiM
I miejsce
w województwie
kujawsko-pomorskim...
Gazetka szkolna „PO PROSTU ZSI”
Fundamentem budowania bezpiecznej,
przyjaznej i otwartej szkoły …
KLIMAT ZSI…
Rodzice
Uczniowie
Nauczyciele
Pracownicy
administracji i obsługi
Społeczność lokalna
KLIMAT ZSI budujemy wspólnie…
Cykliczne uroczystości, imprezy i konkursy …
Pasowanie Uczniów Klas I SP i Gimnazjum
Konkursy szkolne i międzyszkolne
IMPREZY TEMATYCZNE i OKOLICZNOŚCIOWE
CZWARTKI KULTURALNE W ZSI
REPREZENTOWANIE SZKOŁY
NA IMPREZACH MIEJSKICH
FESTYNY INTEGRACYJNE
KONCERT DLA RODZICÓW UCZNIÓW WZOROWYCH
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
UDZIAŁ W LICZNYCH AKCJACH I PROJEKTACH
WYCIECZKI I ZIELONE SZKOŁY
SPORT W ZSI…
ZAJĘCIA I TURNIEJE SPORTOWE
MISTRZOSTWA SZKOŁY W ERGOMETRACH
WIOŚLARSKICH
FESTYN O „UŚMIECH DZIECKA”
MIKOŁAJKOWE ZAWODY SPORTOWE
ANDRZEJKOWY TURNIEJ MIKSTÓW SIATKARSKICH
SzkolneTurnieje Koszykówki…
SzkolneTurnieje Piłki Nożnej…
Sekcja jeździecka
WSPÓŁPRACA Z POLSKĄ SZKOŁĄ
NA LITWIE - SUDERWA
WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE
SZKOLNA DRUŻYNA ZUCHOWA
Nowe przedsięwzięcia Samorządu Uczniowskiego
– rok szkolny 2015/2016
Tablica „zasad ZSI”
Dziękuję Państwu za uwagę!
Prezentacja Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku
Prezentacja Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku
Prezentacja Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku
Prezentacja Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku
of 58

Prezentacja Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku

Prezentacja Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku

 • 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 we Włocławku Podążamy za potrzebami dzieci… Są takie szkoły, które Uczniowie wspominają z sentymentem, bo czuli się w nich ważni, zdolni i bezpiecznie…
 • 2. ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 – 600 uczniów 153 uczniów orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego 293 uczniów pozostali uczniowie154 uczniów opinia PPP 126 nauczycieli 30 pracowników administracji i obsługi
 • 3. Podział niepełnosprawności  z niepełnosprawnością sprzężoną - 29  słabowidzący - 4  słabosłyszący - 12  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - 32  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - 10  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją - 31  z autyzmem i zespołem Aspergera - 31  z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym - 4
 • 4. ZSI otwartą szkołą…
 • 5. Szkoła „Bez barier” 6 grudnia 2007r.
 • 6. Szkoła „Bez barier”
 • 7. HIPODROM Hipoterapia od roku szkolnego 2003/2004 (4 uczniów)
 • 8. Sala gimnastyczna Kompleks Boisk Sportowych „ORLIK” Sala rehabilitacji ruchowej Boisko do piłki plażowej
 • 9. Plac zabaw
 • 10. Nowoczesna biblioteka multimedialna
 • 11. Dostosowana do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością Nowoczesna biblioteka multimedialna
 • 12. W naszej szkole jest miejsce dla każdego ucznia…
 • 13. Wzmacnianie i rozszerzanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Hipoterapia - 40 uczniów/40 godzin (rok szkolny 2015/2016) Dogoterapia - 31 uczniów/24 godziny (rok szkolny 2015/2016)
 • 14. Zajęcia logopedyczne - 136 uczniów/84 godziny (rok szkolny 2015/2016) Zajęcia socjoterapeutyczne - 39 uczniów/20 godzin (rok szkolny 2015/2016) Zespoły dydaktyczno-wyrównawcze – 156 uczniów/41 godziny (rok szkolny 2015/2016) Zespoły korekcyjno-kompensacyjne – 71 uczniów/24 godziny (rok szkolny 2015/2016)
 • 15. Zajęcia rewalidacyjne - 149 uczniów/298 godzin (rok szkolny 2015/2016)
 • 16. Zajęcia rehabilitacji ruchowej - 62 uczniów/103 godziny (rok szkolny 2015/2016) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - 39 uczniów/9 godzin (rok szkolny 2015/2016)
 • 17. Zespoły pozalekcyjne, zajęcia rozwijające uzdolnienia…  Koła matematyczne  Koła języka angielskiego  Koła artystyczne  Koła ekologiczne  Zajęcia Klubu Wiewórka  Szkolne Koło PCK  Drużyna Zuchowa „Leśne Ludki”  Koło polonistyczne  „Caritas”  Koła przyrodnicze  Koła plastyczne  Koło kujawskiej tradycji i kultury  Warsztaty teatralne  SKS – piłka siatkowa, lekkoatletyka  Koła recytatorskie  Szkolna Orkiestra Flażoletowa  Chór Szkolny  Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego, języka francuskiego i języka niemieckiego  Koło biologiczne  Koło poezji  Koło szachowe  Zajęcia taneczne  Arteterapia  Biblioterapia  Unihokej  Wolontariat „ZSI JEDYNKA” 293 uczniów/ 79 godzin (rok szkolny 2015/2016)
 • 18. Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel…
 • 19. SPECJALIZACJE KADRY PEDAGOGICZNEJ w liczbach 0 20 40 60 80 100 120 117 11 16 4 29 34 9 1 3 6 14 3 3 6 3 14 1 6 1 6
 • 20. Certyfikaty naszej szkoły…
 • 21. DBAMY O WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA
 • 22. Udział w licznych konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich… Konkursy Przedmiotowe Kuratora Oświaty  2011/2012 – laureat z matematyki  2012/2013 – dwóch laureatów z biologii  2012/2013 – finalista z języka polskiego  2012/2013 – finalista z języka angielskiego  2013/2014 – finalista z języka francuskiego  2013/2014 – dwóch laureatów z biologii  2014/2015 – pięciu laureatów z biologii, dwóch finalistów Rok 2015/2016 – 3 osoby zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego z języka angielskiego GIMNAZJUM  2013/2014 – laureat z przyrody  I miejsce w międzyszkolnym konkursie matematycznym Sudoku  2014/2015 – laureat z języka polskiego i matematyki, finalista konkursu z języka polskiego i matematyki, finalista konkursu matematycznego UMK Toruń SZKOŁA PODSTAWOWA
 • 23. Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Warszawie „KAROLKOWA”  2011/2012 – II miejsce  2012/2013 – I miejsce  2013/2014 – I miejsce  2014/2015 – I miejsce i IV miejsce Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy Frankofońskiej im. Jerzego Lisowskiego  2013/2014 – III miejsce  2014/2015 – I miejsce w eliminacjach regionalnych, reprezentowanie województwa kujawsko-pomorskiego na 33 Gali Finałowej Warszawie w kategorii gimnazjum
 • 24.  2014/2015 – II miejsce w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach” 2013/2014 – klasa IID I miejsce w konkursie „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa” 2013/2014 – wyróżnienie w konkursie rzeźbiarskim im. Stanisława Zagajewskiego
 • 25. Kodeks bezpiecznej szkoły… Mundurek Identyfikator Klasowe kontrakty Reguły, zasady, normy i ich konsekwentne przestrzeganie Oddziaływania prewencyjne i korygujące Prawo wewnątrzszkolne – Statut szkoły
 • 26. Od czego zaczęliśmy…? Koncepcja pracy szkoły…
 • 27. SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA Aktywny i kreatywny Samorząd Uczniowski „Samorządna szkoła powinna być jak drużyna sportowa: wygrać można tylko wtedy, gdy grają wszyscy...” J.Radziewicz
 • 28. WYBORY DO WŁADZ SU „SZKOLNE ŚWIĘTO DEMOKRACJI”
 • 29. SZKOLNE DEBATY
 • 30. 11 Mandatów Posła województwa kujawsko-pomorskiego Sejm Dzieci i Młodzieży w Warszawie
 • 31. XVI Sesja SDiM XVIII Sesja SDiM XIX Sesja SDiM XX Sesja SDiM XIX SDiM, XX SDiM I miejsce w województwie kujawsko-pomorskim – udział w pracach Komisji Problemowej Sejmu Dzieci i Młodzieży XXI Sesja SDiM
 • 32. Gazetka szkolna „PO PROSTU ZSI”
 • 33. Fundamentem budowania bezpiecznej, przyjaznej i otwartej szkoły … KLIMAT ZSI…
 • 34. Rodzice Uczniowie Nauczyciele Pracownicy administracji i obsługi Społeczność lokalna KLIMAT ZSI budujemy wspólnie…
 • 35. Cykliczne uroczystości, imprezy i konkursy … Pasowanie Uczniów Klas I SP i Gimnazjum
 • 36. Konkursy szkolne i międzyszkolne
 • 37. IMPREZY TEMATYCZNE i OKOLICZNOŚCIOWE
 • 38. CZWARTKI KULTURALNE W ZSI
 • 39. REPREZENTOWANIE SZKOŁY NA IMPREZACH MIEJSKICH
 • 40. FESTYNY INTEGRACYJNE
 • 41. KONCERT DLA RODZICÓW UCZNIÓW WZOROWYCH I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
 • 42. UDZIAŁ W LICZNYCH AKCJACH I PROJEKTACH
 • 43. WYCIECZKI I ZIELONE SZKOŁY
 • 44. SPORT W ZSI…
 • 45. ZAJĘCIA I TURNIEJE SPORTOWE
 • 46. MISTRZOSTWA SZKOŁY W ERGOMETRACH WIOŚLARSKICH
 • 47. FESTYN O „UŚMIECH DZIECKA” MIKOŁAJKOWE ZAWODY SPORTOWE ANDRZEJKOWY TURNIEJ MIKSTÓW SIATKARSKICH
 • 48. SzkolneTurnieje Koszykówki… SzkolneTurnieje Piłki Nożnej…
 • 49. Sekcja jeździecka
 • 50. WSPÓŁPRACA Z POLSKĄ SZKOŁĄ NA LITWIE - SUDERWA
 • 51. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE
 • 52. SZKOLNA DRUŻYNA ZUCHOWA
 • 53. Nowe przedsięwzięcia Samorządu Uczniowskiego – rok szkolny 2015/2016 Tablica „zasad ZSI”
 • 54. Dziękuję Państwu za uwagę!