Doświadczenia szkoły
zawodowej w realizowaniu
edukacyjnych projektów
europejskich w ramach
programu „Kształcenie się
przez...
O programie
• Program Leonardo da Vinci był częścią programu
edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe
życie"...
NASZE PROJEKTY
2007 - 2014
Tytuł projektu: Praca bez barier. Międzynarodowe staże zawodowe
dla absolwentów średniej szkoły zawodowej.(Numer: MobPLM
P...
Miejsca stażu:
Lipson Community College, Tellus
Group Ltd., Fixed Penalty Office,
Camelot Hotel, The East End
Resource Cen...
W WIELKIEJ BRYTANII
W PLYMOUTH,
2007-2008
ZDJĘCIA Z POBYTU NA STAŻU
Uczestnicy projektu „Praca bez barier” z
opiekunem w czasie wolnym.
Zwiedzanie miasta Plymouth
Zamieszkanie
U rodzin angielskich
Staż w sądzie w Plymouth
Magdalena Janczewska
Staż w hotelu, recepcja
Aneta Płatek
Cloister Uniforms Unit 9b, Meadow Close
Ewa Dębska
Dragon Products Units 3&4, Scott Business
Park
Marcin Różycki, Joanna Sulik z angielskim kolegą w miejscu stażu
Organizatorki staży
od lewej organizator angielski P. Gosia Kuklińska, koordynator
projektu P. Wiesława Mościcka – Filipcz...
Tytuł projektu: Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów
Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie (Numer: 2010-1-PL1-LEO
01-10645/...
W WIELKIEJ BRYTANII
W PLYMOUTH,
2011-2012
ZDJĘCIA Z POBYTU NA PRAKTYKACH
Miejsca praktyk
zawodowych
Przygotowanie do wyjazdu
Spotkanie informacyjne dla uczestników i ich rodziców
Spotkanie z uczestnikami
Podpisywanie umów
I tura praktyk w komplecie
Program kulturowy, zwiedzanie National Aquarium
Praca
Marcin Januszewski z opiekunem angielskim
II tura, klasa III BT
Program kulturowy: zwiedzanie prehistorycznych jaskiń w Torquay
Miejsce pracy: Brake
Farm Centre
Artur Bartnicki, II tura
Miejsca zamieszkania
Domy rodzin angielskich
Wyżywienie
Typowe, angielskie danie – fish and chips
Tytuł projektu: Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie -
wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kw...
Szkoły, w
których
go cili my…ś ś
W WIELKIEJ BRYTANII
W PLYMOUTH, 2012 - 2013
ZDJĘCIA Z WYMINY DOŚWIADCZEŃ
Miejsce wymiany
Plymouth, centrum miasta
Plymouth
Barbican
Biuro EuroPartnership Agency Ltd.
Omówienie programu wymiany i spraw organizacyjnych
Brooke Green School
Spotkanie z Dyrektorem szkoły
Brooke Green
Zwiedzanie szkoły
II tura wymiany
Przed odwiedzaną szkołą , Ivybridge Community College
I tura wymiany
Zwiedzanie szkoły : Lipson Community College
I tura wymiany doświadczeń
w komplecie i w towarzystwie nauczycieli angielskich
II tura wymiany doświadczeń
Grupa gotowa do działania
Program kulturowy
Zwiedzanie wybranych obiektów w Hrabstwie Devon
Tytuł projektu: Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli
międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków,
uc...
Nasze projekty w liczbach
Akcja Liczbamobilności Budżet
Ldv/PLM „Praca bez barier”,
2007-2008
20 92684 €
LdV/IVT „Zagranic...
Cele projektów
Rezultaty
Co wyróżnia projekt: „Praktyka,
teoria, język obcy w jednym…”?
• Głównym celem projektu było doskonalenie (lub nabywanie) ...
Co to jest ECVET?
(European Credit System for Vocational
Education and Training)
• Techniczna rama umożliwiająca
transfer,...
Cele ECVET:
• Zwiększenie przejrzystości kwalifikacji
• Podnoszenie kompetencji obywateli
• Uczenie się przez całe życie
•...
Jak zastosowaliśmy ECVET w naszym
projekcie?
WYBRANE PREZENTACJE
Praktyki zawodowe w oczach uczestników
WYBRANE PUBLIKACJE
Upowszechnienie rezultatów
WIESŁAWA MOŚCICKA-
FILIPCZAK
Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji
Warszawa, 6.06.2014
Prezentacja na konferencję 6.06.2014
of 49

Prezentacja na konferencję 6.06.2014

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja na konferencję 6.06.2014

 • 1. Doświadczenia szkoły zawodowej w realizowaniu edukacyjnych projektów europejskich w ramach programu „Kształcenie się przez całe życie” ( Leonardo da Vinci)
 • 2. O programie • Program Leonardo da Vinci był częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Był on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r. • Program miał na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. • Wspierał także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.
 • 3. NASZE PROJEKTY 2007 - 2014
 • 4. Tytuł projektu: Praca bez barier. Międzynarodowe staże zawodowe dla absolwentów średniej szkoły zawodowej.(Numer: MobPLM PL/07/LLP- LdV/PLM) Podstawowe informacje • Termin realizacji: 2. 07. 2007 - 31.12.2008 • Czas trwania stażu: • 21.10.2007 – 22.12.2007 (63 dni) – 8 miejsc • 30.06.2008 – 1.09.2008 (63 dni) –2 miejsca • 30.06.2008 – 22.09.2008 (84 dni) - 10 miejsc • Uczestnicy: Absolwenci: • XLI Liceum Profilowane (profil zarządzanie informacją)– 10 • w tym o specjalnych potrzebach- 6 • Szkoła Policealna nr 17 (technik informacji naukowej)– 8 • W tym o specjalnych potrzebach- 3 • Pomaturalne Studium Zawodowe Zaoczne CEBID (bibliotekarz) – 2 o projekcie • Partnerzy: Promotor (Beneficjent) projektu – Zespół Szkół Nr 26 w Warszawie Partner krajowy - Centrum Edukacji Bibliotecznej, Informatycznej i Dokumentacyjnej w Warszawie Partner zagraniczny - • Tellus Group Ltd. z Wielkiej Brytanii- I TURA STAŻU • EUROPARTNERSHIP AGENCY LTD. – II TURA STAŻU • Miejsce pobytu: Wielka Brytania, Plymouth, Devon
 • 5. Miejsca stażu: Lipson Community College, Tellus Group Ltd., Fixed Penalty Office, Camelot Hotel, The East End Resource Centre, Dragon Products Units 3&4, Learn Direct Business, The Law Court Services (przedsiębiorstwa wykorzystujące IT oraz biblioteki naukowe)
 • 6. W WIELKIEJ BRYTANII W PLYMOUTH, 2007-2008 ZDJĘCIA Z POBYTU NA STAŻU
 • 7. Uczestnicy projektu „Praca bez barier” z opiekunem w czasie wolnym. Zwiedzanie miasta Plymouth
 • 8. Zamieszkanie U rodzin angielskich
 • 9. Staż w sądzie w Plymouth Magdalena Janczewska
 • 10. Staż w hotelu, recepcja Aneta Płatek
 • 11. Cloister Uniforms Unit 9b, Meadow Close Ewa Dębska
 • 12. Dragon Products Units 3&4, Scott Business Park Marcin Różycki, Joanna Sulik z angielskim kolegą w miejscu stażu
 • 13. Organizatorki staży od lewej organizator angielski P. Gosia Kuklińska, koordynator projektu P. Wiesława Mościcka – Filipczak, opiekun stażystów P. Joanna Filipczak, organizator angielski P. Brenda Roadnight
 • 14. Tytuł projektu: Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie (Numer: 2010-1-PL1-LEO 01-10645/35) • Termin realizacji: 14.02.2011 - 30.04.2012 • Czas trwania stażu: 4 TYGODNIE • I TURA: 2.05. 2011- 30.05.2011 • II TURA: 7.11.2011 - 5.12.2011 • Uczestnicy: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2010/2011 • 12 uczniów klasa 3AT Technikum Nr 24 w Warszawie • 3 słuchaczy Szkoły Policealnej Nr 17 II tura praktyk - I SEMESTR R.SZK. 2011/2012 • 14 uczniów klasa 3AT i 3 BT Technikum Nr 24 w Warszawie oraz 1 słuchacz Szkoły Policealnej Nr 17 • w tym osoby o specjalnych potrzebach: 3 • Partnerzy: Beneficjent projektu - Zespół Szkół Nr 26 w Warszawie Partner zagraniczny - EUROPARTNERSHIP AGENCY LTD. • Miejsce pobytu: Wielka Brytania, Plymouth, Devon • Miejsca praktyk: Devonport Computers, SMARTnet, Eliot Siegel, Omega Print and Sings, Chris Shorey Lettings, Tec Team Ltd.,Pluss, RealFusion, Brake Farm Centre, Clubnet Search Marketing, Lockstone Design,UP Market Learning, Research + Design, New House Design (małe i średnie firmy branży IT lub reklamy i grafiki komputerowej)
 • 15. W WIELKIEJ BRYTANII W PLYMOUTH, 2011-2012 ZDJĘCIA Z POBYTU NA PRAKTYKACH
 • 16. Miejsca praktyk zawodowych
 • 17. Przygotowanie do wyjazdu Spotkanie informacyjne dla uczestników i ich rodziców
 • 18. Spotkanie z uczestnikami Podpisywanie umów
 • 19. I tura praktyk w komplecie Program kulturowy, zwiedzanie National Aquarium
 • 20. Praca Marcin Januszewski z opiekunem angielskim
 • 21. II tura, klasa III BT Program kulturowy: zwiedzanie prehistorycznych jaskiń w Torquay
 • 22. Miejsce pracy: Brake Farm Centre Artur Bartnicki, II tura
 • 23. Miejsca zamieszkania Domy rodzin angielskich
 • 24. Wyżywienie Typowe, angielskie danie – fish and chips
 • 25. Tytuł projektu: Perspektywy szkolnictwa zawodowego w Europie - wymiana doświadczeń polskich i brytyjskich nauczycieli w kwestii podnoszenia jakości i skuteczności kształcenia młodzieży (Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO03-27173) • Termin wymiany: 16.08.2012 - 31.10.2013 • Czas trwania wymiany: I tura 12/11/2012 – 18/11/ 2012 (7 dni) II tura 04/03/2013- 10/03/2013 (7 dni) • Uczestnicy: 22 osoby, w tym kadra zarządzająca: przedstawiciel Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Warszawa Ochota (naczelnik wydziału lub osoba przez niego wskazana), dyrektorzy lub zastępcy dyrektorów wybranych placówek oświatowych dzielnicy- łącznie 9 osób; nauczyciele zawodu z różnych szkół ochockich: 6 osób; nauczyciele języków obcych: 2 osoby; pedagodzy: 2 osoby; administracja szkolna: 1 osoba; szkolny koordynator projektu i/lub osoba przez niego wskazana: łącznie 2 osoby. • Partnerzy: Beneficjent projektu - Zespół Szkół Nr 26 w Warszawie Partner zagraniczny - EUROPARTNERSHIP AGENCY LTD. • Miejsce pobytu: Wielka Brytania, Plymouth, Devon • Miejsca realizacji wymiany: Lipson Community College, Cann Bridge School (szkoła specjalna), Hyde Park Junior School (nauczanie włączające), Coombe Dean School, Brook Green Centre for Learning (szkoła dla uczniów niedostosowanych społecznie), Stoke Demerel Community College, Ivybridge Community College
 • 26. Szkoły, w których go cili my…ś ś
 • 27. W WIELKIEJ BRYTANII W PLYMOUTH, 2012 - 2013 ZDJĘCIA Z WYMINY DOŚWIADCZEŃ
 • 28. Miejsce wymiany Plymouth, centrum miasta
 • 29. Plymouth Barbican
 • 30. Biuro EuroPartnership Agency Ltd. Omówienie programu wymiany i spraw organizacyjnych
 • 31. Brooke Green School Spotkanie z Dyrektorem szkoły
 • 32. Brooke Green Zwiedzanie szkoły
 • 33. II tura wymiany Przed odwiedzaną szkołą , Ivybridge Community College
 • 34. I tura wymiany Zwiedzanie szkoły : Lipson Community College
 • 35. I tura wymiany doświadczeń w komplecie i w towarzystwie nauczycieli angielskich
 • 36. II tura wymiany doświadczeń Grupa gotowa do działania
 • 37. Program kulturowy Zwiedzanie wybranych obiektów w Hrabstwie Devon
 • 38. Tytuł projektu: Praktyka, teoria i język obcy w jednym, czyli międzynarodowe staże zawodowe dla techników informatyków, uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie (Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO01-27049) • Termin realizacji: 1.01.2013 - 31.05.2014 • Czas trwania stażu: 4 TYGODNIE • I TURA: 9.05.2013- 26.05.2013 • II TURA: 04.11. 2013 - 1.12. 2013 • Uczestnicy: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2012/2013 • 11 uczniów klasa 3AT Technikum Nr 24 w Warszawie (2 uczestników o specjalnych potrzebach) II tura praktyk - I SEMESTR R.SZK. 2012/2013 • 17 uczniów klasa 3AT i 3 BT Technikum Nr 24 w Warszawie , w tym osoby o specjalnych potrzebach: 1 • Partnerzy: Beneficjent projektu - Zespół Szkół Nr 26 w Warszawie Partner zagraniczny - EUROPARTNERSHIP AGENCY LTD. • Miejsce pobytu: Wielka Brytania, Plymouth, Devon • Miejsca praktyk: Soundlets, The Learning Curve, Loopy Looks, Smartnet, Colebrook Southwest Ltd, Collectrical CIC, Omega Print and Signs, Aspex Solutions, The Dolphin House Brazzerie, Colour Xpress, Lockstone Design, Scorpio Computers (małe i średnie firmy branży IT lub reklamy i grafiki komputerowej)
 • 39. Nasze projekty w liczbach Akcja Liczbamobilności Budżet Ldv/PLM „Praca bez barier”, 2007-2008 20 92684 € LdV/IVT „Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS nr 26 w Warszawie”, 2011-2012 30 95946 € LdV/VETPRO wymiana doświadczeń, 2012-2013 22 47036 € LdV/IVT „Praktyka, teoria, język obcy w jednym…”, 2013-2014 28 94976 € LdV/wizyty przygotowawcze, 2011 2 2760 € Razem 102 333 402 €
 • 40. Cele projektów
 • 41. Rezultaty
 • 42. Co wyróżnia projekt: „Praktyka, teoria, język obcy w jednym…”? • Głównym celem projektu było doskonalenie (lub nabywanie) umiejętności zawodowych przez uczestników, poznanie przez nich wymagań pracodawców i specyfiki rynku europejskiego oraz zdobycie doświadczenia w zakresie uznawania i transferu kwalifikacji zawodowych w Wielkiej Brytanii i w Polsce (w skali punktów ECVET). Realizacja tych celów stanowi, naszym zdaniem, najlepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy, ponieważ uświadomią sobie, czego się uczą w szkole, czego poza nią, jakie są wymagania rynku pracy, jakie posiadają lub muszą nabyć w przyszłości kompetencje oraz jak efektywnie zaplanować własną karierę zawodową. • Projekt ten jest próbą wykorzystania do oceny praktyki zawodowej sytemu punktów ECVET, by dostosować się do zalecenia Parlamentu Europejskiego w sprawie systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym. W związku z tym zostały przygotowane i włączone do projektu następujące dokumenty jako podstawy walidacji praktyki zawodowej w skali ECVET: 1.Porozumienie o partnerstwie, w którym obok warunków partnerstwa zostały zawarte kryteria i procedury oceny, walidacji i uznawania efektów uczenia się oraz szczegółowe ustalenia odnośnie transferu osiągnięć. 2.Porozumienie o programie zajęć, w którym oprócz informacji podstawowych o mobilności zamieszczony został wykaz efektów kształcenia z odpowiadającą im liczbą punktów ECVET. 3.Indywidualny Wykaz Osiągnięć wyszczególniający uzyskane przez stażystę EK, jednostki EK oraz punkty ECVET.
 • 43. Co to jest ECVET? (European Credit System for Vocational Education and Training) • Techniczna rama umożliwiająca transfer, uznawanie i akumulację osiągnięć. • Nie tylko międzynarodowa mobilność. • Walidacja efektów uczenia się. • Transfer i tworzenie innowacji. • Efekty uczenia się.
 • 44. Cele ECVET: • Zwiększenie przejrzystości kwalifikacji • Podnoszenie kompetencji obywateli • Uczenie się przez całe życie • Podniesienie jakości i atrakcyjności VET • Zwiększenie mobilność uczących się • Walidacja, uznawanie kompetencji zdobywanych na drodze poza i nieformalnego uczenia się • Rozwój współpracy i zwiększenie zaufania między partnerami w Europie
 • 45. Jak zastosowaliśmy ECVET w naszym projekcie?
 • 46. WYBRANE PREZENTACJE Praktyki zawodowe w oczach uczestników
 • 47. WYBRANE PUBLIKACJE Upowszechnienie rezultatów
 • 48. WIESŁAWA MOŚCICKA- FILIPCZAK Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji Warszawa, 6.06.2014