EUROPEJSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RZESZOWIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KA...
<ul><li>„ TWORZĘ KOMPLETNĄ WIZUALIZACJĘ FIRMY – DODATKOWE ZAJĘCIA Z GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA MŁODZIEŻY” </li></ul>http://w...
<ul><li>Tworzę kompletną wizualizacje firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży </li></ul><ul><li>Pro...
<ul><li>Tworzę kompletną wizualizacje firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży </li></ul><ul><li>Pro...
<ul><li>Tworzę kompletną wizualizacje firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży </li></ul><ul><li>Pro...
<ul><li>Tworzę kompletną wizualizacje firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży </li></ul><ul><li>Pro...
<ul><li>Tworzę kompletną wizualizacje firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży </li></ul><ul><li>Pro...
<ul><li>Tworzę kompletną wizualizacje firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży </li></ul><ul><li>Pro...
<ul><li>Tworzę kompletną wizualizacje firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży </li></ul><ul><li>Pro...
<ul><li>Tworzę kompletną wizualizacje firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży </li></ul><ul><li>Pro...
of 10

Prezentacja TKWF

Prezentacja z promocji projektu "Tworzę kompletną wizualizacje firmy - dodatkowe zajecia z grafiki komputerowej dla młodzieży"
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja TKWF

  • 1. EUROPEJSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RZESZOWIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
  • 2. <ul><li>„ TWORZĘ KOMPLETNĄ WIZUALIZACJĘ FIRMY – DODATKOWE ZAJĘCIA Z GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA MŁODZIEŻY” </li></ul>http://www.zstrzeszow.pl/wizualizacje
  • 3. <ul><li>Tworzę kompletną wizualizacje firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży </li></ul><ul><li>Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS </li></ul>Projekt ma na celu przede wszystkim rozwój kompetencji kluczowych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w zakresie grafiki komputerowej, co bezpośrednio przełoży się na podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczestników.
  • 4. <ul><li>Tworzę kompletną wizualizacje firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży </li></ul><ul><li>Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS </li></ul>SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU <ul><li>Podniesienie przez 42 uczestników szkolenia kompetencji w zakresie grafiki komputerowej do marca 2012 roku, </li></ul><ul><li>Ułatwienie aktywizacji zawodowej w obszarze IT każdej z dziewcząt zakwalifikowanych do udziału w projekcie, </li></ul><ul><li>Promowanie innowacyjnej techniki nauczania z wykorzystaniem platformy – lerningowej. </li></ul>
  • 5. <ul><li>Tworzę kompletną wizualizacje firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży </li></ul><ul><li>Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS </li></ul>TEMATYKA SZKOLENIA MODUŁOWEGO <ul><li>Praca na platformie e-lerningowej – 3 godziny, </li></ul><ul><li>Wprowadzenie do grafiki komputerowej – 3 godziny, </li></ul><ul><li>Grafika wektorowa – 30 godzin, </li></ul><ul><li>Grafika rastrowa – 30 godzin, </li></ul><ul><li>Grafika przestrzenna i animacje 3D – 50 godzin. </li></ul>
  • 6. <ul><li>Tworzę kompletną wizualizacje firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży </li></ul><ul><li>Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS </li></ul>BEZPOŚREDNIE WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU <ul><li>116 godzin szkolenia modułowego dla uczniów, </li></ul><ul><li>16 godzin szkolenia w środowisku produkcyjnym, </li></ul><ul><li>Darmowy zestaw literatury fachowej, </li></ul><ul><li>Zestaw materiałów biurowych, </li></ul><ul><li>Przenośne urządzenia Pendrive na pliki projektowe; </li></ul>
  • 7. <ul><li>Tworzę kompletną wizualizacje firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży </li></ul><ul><li>Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS </li></ul>BEZPOŚREDNIE WSPARCIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU <ul><li>Zestaw ćwiczeń dostępnych na platformie e-lerningowej dla uczestników szkolenia w trakcie i po zakończeniu zajęć, </li></ul><ul><li>Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w soboty. </li></ul>
  • 8. <ul><li>Tworzę kompletną wizualizacje firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży </li></ul><ul><li>Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS </li></ul>ZAJĘCIA MODUŁOWE
  • 9. <ul><li>Tworzę kompletną wizualizacje firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży </li></ul><ul><li>Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS </li></ul>ZAJĘCIA MODUŁOWE
  • 10. <ul><li>Tworzę kompletną wizualizacje firmy – dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej dla młodzieży </li></ul><ul><li>Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS </li></ul>DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ