NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Płock, 3 Października 2012 r.
1. Powitanie zaproszonych gości i uczestników spotkania – Agnieszka Wierzchowska - Dyrektor Delegatury w Płocku Kura...
5. Innowacje pedagogiczne w szkole – Katarzyna Majewska-Wizytator Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie6. Osi...
of 3

Narada dyrektorów szkół podstawowych wstęp

lll
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narada dyrektorów szkół podstawowych wstęp

  • 1. NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Płock, 3 Października 2012 r.
  • 2. 1. Powitanie zaproszonych gości i uczestników spotkania – Agnieszka Wierzchowska - Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie2. „Dziecko 5 i 6 letnie – przygotowanie do podjęcia nauki w szkole”- Bogumiła Ogrodowczyk, Konsultant w zakresie edukacji wczesnoszkolnej MSCDN wydz. w Płocku3. „ Obszary pracy szkół wymagające doskonalenia ( w oparciu o wyniki kontroli )” – Aleksandra Jadczak - Zastępca Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie4. „Co warto wiedzied o ewaluacji?”- Agnieszka Wierzchowska - Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie
  • 3. 5. Innowacje pedagogiczne w szkole – Katarzyna Majewska-Wizytator Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie6. Osiągnięcia szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 r.-Joanna Grzywioska, Elżbieta Maokowska,Wizytatorzy Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie7. Oferta szkoleniowa - MSCDN wydział w Płocku8. Sprawy różne - Agnieszka Wierzchowska - Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie9. Podsumowanie spotkania - Agnieszka Wierzchowska - DyrektorDelegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie

Related Documents