Augstākā izglītība
šodien un rīt:
tirgzinību (mārketinga) un
zīmolvedības perspektīva
Zigurds Zaķis
Komunikāciju stra...
Sabiedību
Medijus
Saziņu
Izglītību
Kultūru
Politiku
Ekonomiku
Biznesu
Zinātni
Veselības aprūpi
Darbu
Radošo dar...
Pasaule bez robežām
Konkurējam pasaulē, nevis viens ar otru (Latvijā)
Konkurence būtiski paaugstinās prasības / kvalitāt...
Iespēju izlīdzināšanās
Mazs = liels.
Liels = mazs.
!
1000+ iespējas =
Nišas, diversifikācija
!
Viss visiem
!
Alia...
Video
Sociālie tīkli:
platformas, nevis mediji
Sociālie tīkli:
platformas, nevis mediji
Mobilitāte:
Mobilitāte: 4 ekrānu laikmets
Interaktivitāte
iPhone, June 2007
iPhone AppStore, July 2008
2009
From mobile phones to mobile devices
on mass scale
2010/11
iPad, T...
Mēs esam digitālo un sociālo
instrumentu lietojuma
"alu zīmējumu laikmeta" sākumā
Ceturtā tehnoloģiju revolūcija
STEM
STEAM
Science
Technology
Engineering
Math
Science
Technology
Engineering
ART...
Iespēju pārpilnība
2014
?
Izglītības/studiju lomas maiņa studentam
Nevis viena nākotne vai dažas, bet 2’000’000 nākotnes
Pasniedzēja lomas maiņa
Arhitekts?
Treneris?
Pētnieks-vizionārs-uzņēmējs?
Augstskolas lomas maiņa
Informācijas pārpilnība
Pozicionējums
Kas mēs esam?
Kāds ir mūsu stāsts?
140 zīmes vs.
pilns apraksts/stāsts
Kā to atspoguļo mūsu produktu po...
Pozicionējums
Kas ir mūsu īpašā, unikālā priekšrocību kombinācija?
Kas ir (būs) mūsu izcilības punkti?
Kurās tēmās esam...
Produktu un pakalpojumu
portfelis
Studentu piesaiste Pasniedzēju piesaiste
un motivācija
Attiecību uzturēšana
ar topo...
Produktu un pakalpojumu
portfelis
Augstskolas
zīmols
Studentu piesaiste Pasniedzēju piesaiste
un motivācija
Attiecīb...
Zīmols. Kāpēc?
Lai
pro-aktīvi
un sistemātiski
veidotu
asociācijas
un augstskolas
stāstu (tēlu)
!
Associations
Me...
Zīmols. Kāpēc?
Lai
piesaistītu
vislabākos
!
!
Studentus
Pasniedzējus
Pētniekus
Partnerus
Zīmols. Kāpēc?
Lai
organizētu
informāciju
un
vienkāršotu
izvēli
Zīmols. Kāpēc?
Lai
mobilizētu
savējos
!
(studentus, pasniedzējus,
beidzējus, partnerus)
!
mērķu
sasniegšanai
@zz_zigurds
Zīmols
=
viss,
ko
mēs
darām,
nevis
tikai
logo,
identitāte
vai
arhitektūra;
vai
komunikācija
+
...
Mēs esam pietiekoši liela valsts
un
mēs esam pārāk maza valsts
lai varētu atļauties būt iecietīgi
pret viduvējību un n...
tw: @zz_zigurds
blogs: www.zigurdszakis.lv
prezentācijas: slideshare.net/zz_zigurds
rakstu darbi un atradumi
zigurds.z...
Augstākā izglītība šodien un rīt: zīmolvedības un tirgzinību (marketinga) perspektīva
Augstākā izglītība šodien un rīt: zīmolvedības un tirgzinību (marketinga) perspektīva
Augstākā izglītība šodien un rīt: zīmolvedības un tirgzinību (marketinga) perspektīva
Augstākā izglītība šodien un rīt: zīmolvedības un tirgzinību (marketinga) perspektīva
Augstākā izglītība šodien un rīt: zīmolvedības un tirgzinību (marketinga) perspektīva
Augstākā izglītība šodien un rīt: zīmolvedības un tirgzinību (marketinga) perspektīva
Augstākā izglītība šodien un rīt: zīmolvedības un tirgzinību (marketinga) perspektīva
of 41

Augstākā izglītība šodien un rīt: zīmolvedības un tirgzinību (marketinga) perspektīva

Atbalsta slaidi prezentācijai Augstākās izglītības forumā, Valmierā, Vidzemes Augstskolā, 2014. gada maijā
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Augstākā izglītība šodien un rīt: zīmolvedības un tirgzinību (marketinga) perspektīva

 • 1. Augstākā izglītība šodien un rīt: tirgzinību (mārketinga) un zīmolvedības perspektīva Zigurds Zaķis Komunikāciju stratēģiskais plānotājs @zz_zigurds Augstākās izglītības forums Valmierā, 2014. gada 28. maijā
 • 2. Sabiedību Medijus Saziņu Izglītību Kultūru Politiku Ekonomiku Biznesu Zinātni Veselības aprūpi Darbu Radošo darbu Digitālie instrumenti un platformas maina: Fundamentālas izmaiņas, nevis vēl viens mediju kanāls
 • 3. Pasaule bez robežām Konkurējam pasaulē, nevis viens ar otru (Latvijā) Konkurence būtiski paaugstinās prasības / kvalitāti
 • 4. Iespēju izlīdzināšanās Mazs = liels. Liels = mazs. ! 1000+ iespējas = Nišas, diversifikācija ! Viss visiem ! Alianšu laikmets
 • 5. Video
 • 6. Sociālie tīkli: platformas, nevis mediji
 • 7. Sociālie tīkli: platformas, nevis mediji
 • 8. Mobilitāte:
 • 9. Mobilitāte: 4 ekrānu laikmets
 • 10. Interaktivitāte
 • 11. iPhone, June 2007 iPhone AppStore, July 2008 2009 From mobile phones to mobile devices on mass scale 2010/11 iPad, Tablet PCs: very different kind of experience 1876
 • 12. Mēs esam digitālo un sociālo instrumentu lietojuma "alu zīmējumu laikmeta" sākumā
 • 13. Ceturtā tehnoloģiju revolūcija STEM STEAM Science Technology Engineering Math Science Technology Engineering ART (& Design) Math ASV
 • 14. Iespēju pārpilnība
 • 15. 2014
 • 16. ?
 • 17. Izglītības/studiju lomas maiņa studentam Nevis viena nākotne vai dažas, bet 2’000’000 nākotnes
 • 18. Pasniedzēja lomas maiņa
 • 19. Arhitekts?
 • 20. Treneris?
 • 21. Pētnieks-vizionārs-uzņēmējs?
 • 22. Augstskolas lomas maiņa
 • 23. Informācijas pārpilnība
 • 24. Pozicionējums Kas mēs esam? Kāds ir mūsu stāsts? 140 zīmes vs. pilns apraksts/stāsts Kā to atspoguļo mūsu produktu portfelis?
 • 25. Pozicionējums Kas ir mūsu īpašā, unikālā priekšrocību kombinācija? Kas ir (būs) mūsu izcilības punkti? Kurās tēmās esam (būsim) labākie EU?
 • 26. Produktu un pakalpojumu portfelis Studentu piesaiste Pasniedzēju piesaiste un motivācija Attiecību uzturēšana ar topošajiem studentiem, beidzējiem, partneriem (4P) Product Price Place Promotion Produkts Cena Izplatīšana Veicināšana + Lielāka ideja/ Pozicionējums
 • 27. Produktu un pakalpojumu portfelis Augstskolas zīmols Studentu piesaiste Pasniedzēju piesaiste un motivācija Attiecību uzturēšana ar topošajiem studentiem, beidzējiem, partneriem (4P) Product Price Place Promotion Produkts Cena Izplatīšana Veicināšana + Lielāka ideja/ Pozicionējums
 • 28. Zīmols. Kāpēc? Lai pro-aktīvi un sistemātiski veidotu asociācijas un augstskolas stāstu (tēlu) ! Associations Memory Structures Storytelling
 • 29. Zīmols. Kāpēc? Lai piesaistītu vislabākos ! ! Studentus Pasniedzējus Pētniekus Partnerus
 • 30. Zīmols. Kāpēc? Lai organizētu informāciju un vienkāršotu izvēli
 • 31. Zīmols. Kāpēc? Lai mobilizētu savējos ! (studentus, pasniedzējus, beidzējus, partnerus) ! mērķu sasniegšanai
 • 32. @zz_zigurds Zīmols = viss, ko mēs darām, nevis tikai logo, identitāte vai arhitektūra; vai komunikācija + kā mēs stāstām par to, ko un kā vārdā esam darījuši
 • 33. Mēs esam pietiekoši liela valsts un mēs esam pārāk maza valsts lai varētu atļauties būt iecietīgi pret viduvējību un neprofesionalitāti, ! tai skaitā (jo īpaši!) izglītības sistēmā un augstākajā izglītībā
 • 34. tw: @zz_zigurds blogs: www.zigurdszakis.lv prezentācijas: slideshare.net/zz_zigurds rakstu darbi un atradumi zigurds.zakis@GMAIL.com