АКТИВНО
ДЪЛГОЛЕТИЕ С
НПЦРИЗ
Активното дълголетие – най-
голямото предизвикателство за
медицината през XXI век
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
ОЛИГОПЕПТИДИТЕ – ВИДОВЕ ОЛИГОПЕПТИДИ
СПОРЕД ТЕХНИЯ ПРОИЗХОД
ЦИТОМАКСИ
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
ОЛИГОПЕПТИДИТЕ – ВИДОВЕ ОЛИГОПЕПТИДИ
СПОРЕД ТЕХНИЯ ПРОИЗХОД
ЦИТОМАКСИ
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
ОЛИГОПЕПТИДИТЕ – ВИДОВЕ ОЛИГОПЕПТИДИ
СПОРЕД ТЕХНИЯ ПРОИЗХОД
ЦИТОГЕНИ
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
ОЛИГОПЕПТИДИТЕ – ВИДОВЕ ОЛИГОПЕПТИДИ
СПОРЕД ТЕХНИЯ ПРОИЗХОД
ЦИТОГЕНИ
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ДОБАВКИ (БАД)
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ДОБАВКИ (БАД)
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ
МЕЗОТЕЛИ ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ
МЕЗОТЕЛИ ЗА ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ
ДИЕТИЧНА СЕРИЯ
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ
ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКСИ
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ
ПРОДУКТИ ЗА ОРАЛНА ХИГИЕНА
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ
КОЗМЕТИКА REVILINE
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ
КОЗМЕТИКА КОМПЛИМЕНТ
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ
ДЕКОРАТИВНА КОЗМЕТИКА
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ
ГРИЖА ЗА КОСАТА
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ
ЧАЙОВЕ
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ НА НПЦРИЗ
ЛИТЕРАТУРА
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
РЪКОВОДНО ТЯЛО НА НПЦРИЗ
ПРЕЗИДЕНТ
ПИНАЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
РЪКОВОДНО ТЯЛО НА НПЦРИЗ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ
Александров Горгиладзе
Валерий Александрович Давид Ам...
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
РЪКОВОДНО ТЯЛО НА НПЦРИЗ
ДИРЕКТОРИ
Стефанкив Василенко
Андрей Васильевич Вячеслав Иванович
Изп...
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
НАУЧНИ КОНСУЛТАНТИ НА НПЦРИЗ
НАУЧЕН КОНСУЛТАНТ
Проф. Рыжак
Галина Анатольевна – д.м.н.
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
СЪЗДАТЕЛ НА ОЛИГОПЕПТИДНАТА БИОРЕГУЛАЦИЯ
ГЛАВЕН НАУЧЕН КОНСУЛТАНТ
Професор Президент на
ВЛАДИМ...
МАРКЕТИНГ ПЛАН НА НПЦРИЗ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ НА НПЦРИЗ
ЛИТЕРАТУРА
МАРКЕТИНГ ПЛАН НА НПЦРИЗ
I ниво – Потребител
Възнаграждение за Личния Обем (ЛО) – 10%
Общо възнаграждение = 10%
Необходим ...
МАРКЕТИНГ ПЛАН НА НПЦРИЗ
II ниво – МЕНИДЖЪР (3 000 точки еднократно)
Еднократна квалификация ≥ 30 000 точки
Възнаграждение...
МАРКЕТИНГ ПЛАН НА НПЦРИЗ
III ниво – ТОП МЕНИДЖЪР (30 000 точки)
Възнаграждение за Личния Обем (ЛО) – 10%
I Ниво Възнагражд...
МАРКЕТИНГ ПЛАН НА НПЦРИЗ
IV ниво – ЛИДЕР (100 000 точки)
Възнаграждение за Личния Обем (ЛО) – 10%
I Ниво Възнаграждение = ...
МАРКЕТИНГ ПЛАН НА НПЦРИЗ
V ниво – ТОП ЛИДЕР (300 000 точки)
Възнаграждение за Личния Обем (ЛО) – 10%
I Ниво Възнаграждение...
МАРКЕТИНГ ПЛАН НА НПЦРИЗ
VI ниво – КООРДИНАТОР (600 000 точки)
Възнаграждение за Личния Обем (ЛО) – 10%
I Ниво Възнагражде...
МАРКЕТИНГ ПЛАН НА НПЦРИЗ
VII ниво – ДИРЕКТОР (1 000 000 точки)
Възнаграждение за Личния Обем (ЛО) – 10%
I Ниво Възнагражде...
МАРКЕТИНГ ПЛАН НА НПЦРИЗ
VIII ниво – РЕНТИЕР (1 500 000 точки)
Възнаграждение за Личния Обем (ЛО) – 10%
I Ниво Възнагражде...
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
КОМПЛЕКСНИ ПРОГРАМИ ЗА АНТИ-ЕЙДЖИНГ С
ОЛИГОПЕПТИДИ – КЛЮЧОВИ НАСОКИ
Златният стандарт в био-ре...
КАК ИСКАМЕ ДА ОСТАРЕЕМ – ТАКА ЛИ?
Активно дълголетие с НПЦРИЗ
ИЛИ ТАКА?
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
of 36

Prezentacia peptidi

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacia peptidi

 • 1. АКТИВНО ДЪЛГОЛЕТИЕ С НПЦРИЗ Активното дълголетие – най- голямото предизвикателство за медицината през XXI век
 • 2. Активно дълголетие с НПЦРИЗ ОЛИГОПЕПТИДИТЕ – ВИДОВЕ ОЛИГОПЕПТИДИ СПОРЕД ТЕХНИЯ ПРОИЗХОД ЦИТОМАКСИ
 • 3. Активно дълголетие с НПЦРИЗ ОЛИГОПЕПТИДИТЕ – ВИДОВЕ ОЛИГОПЕПТИДИ СПОРЕД ТЕХНИЯ ПРОИЗХОД ЦИТОМАКСИ
 • 4. Активно дълголетие с НПЦРИЗ ОЛИГОПЕПТИДИТЕ – ВИДОВЕ ОЛИГОПЕПТИДИ СПОРЕД ТЕХНИЯ ПРОИЗХОД ЦИТОГЕНИ
 • 5. Активно дълголетие с НПЦРИЗ ОЛИГОПЕПТИДИТЕ – ВИДОВЕ ОЛИГОПЕПТИДИ СПОРЕД ТЕХНИЯ ПРОИЗХОД ЦИТОГЕНИ
 • 6. Активно дълголетие с НПЦРИЗ ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ДОБАВКИ (БАД)
 • 7. Активно дълголетие с НПЦРИЗ ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ДОБАВКИ (БАД)
 • 8. Активно дълголетие с НПЦРИЗ ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ МЕЗОТЕЛИ ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 9. Активно дълголетие с НПЦРИЗ ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ МЕЗОТЕЛИ ЗА ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ
 • 10. Активно дълголетие с НПЦРИЗ ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ ДИЕТИЧНА СЕРИЯ
 • 11. Активно дълголетие с НПЦРИЗ ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ ПЕПТИДНИ КОМПЛЕКСИ
 • 12. Активно дълголетие с НПЦРИЗ ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ ПРОДУКТИ ЗА ОРАЛНА ХИГИЕНА
 • 13. Активно дълголетие с НПЦРИЗ ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ КОЗМЕТИКА REVILINE
 • 14. Активно дълголетие с НПЦРИЗ ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ КОЗМЕТИКА КОМПЛИМЕНТ
 • 15. Активно дълголетие с НПЦРИЗ ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ ДЕКОРАТИВНА КОЗМЕТИКА
 • 16. Активно дълголетие с НПЦРИЗ ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ ГРИЖА ЗА КОСАТА
 • 17. Активно дълголетие с НПЦРИЗ ДРУГИ ПРОДУКТИ НА НПЦРИЗ ЧАЙОВЕ
 • 18. Активно дълголетие с НПЦРИЗ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ НА НПЦРИЗ ЛИТЕРАТУРА
 • 19. Активно дълголетие с НПЦРИЗ РЪКОВОДНО ТЯЛО НА НПЦРИЗ ПРЕЗИДЕНТ ПИНАЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ
 • 20. Активно дълголетие с НПЦРИЗ РЪКОВОДНО ТЯЛО НА НПЦРИЗ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ Александров Горгиладзе Валерий Александрович Давид Амиранович Вице-президент по развитието Вице-президент по науката
 • 21. Активно дълголетие с НПЦРИЗ РЪКОВОДНО ТЯЛО НА НПЦРИЗ ДИРЕКТОРИ Стефанкив Василенко Андрей Васильевич Вячеслав Иванович Изпълнителен директор Вице-президент по науката
 • 22. Активно дълголетие с НПЦРИЗ НАУЧНИ КОНСУЛТАНТИ НА НПЦРИЗ НАУЧЕН КОНСУЛТАНТ Проф. Рыжак Галина Анатольевна – д.м.н.
 • 23. Активно дълголетие с НПЦРИЗ СЪЗДАТЕЛ НА ОЛИГОПЕПТИДНАТА БИОРЕГУЛАЦИЯ ГЛАВЕН НАУЧЕН КОНСУЛТАНТ Професор Президент на ВЛАДИМИР Санкт-Петербургския ХАЦКЕЛЕВИЧ Институт по ХАВИНСОН биорегулация и д. м. н. геронтология
 • 24. МАРКЕТИНГ ПЛАН НА НПЦРИЗ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ НА НПЦРИЗ ЛИТЕРАТУРА
 • 25. МАРКЕТИНГ ПЛАН НА НПЦРИЗ I ниво – Потребител Възнаграждение за Личния Обем (ЛО) – 10% Общо възнаграждение = 10% Необходим личен обем (ЛО) ≥ 500 точки
 • 26. МАРКЕТИНГ ПЛАН НА НПЦРИЗ II ниво – МЕНИДЖЪР (3 000 точки еднократно) Еднократна квалификация ≥ 30 000 точки Възнаграждение за Личния Обем (ЛО) – 10% I Ниво Възнаграждение = 10 % II Ниво Възнаграждение = 8 % III Ниво Възнаграждение = 7 % IV Ниво Възнаграждение = 6 % V Ниво Възнаграждение = 5 % Необходим личен обем (ЛО) ≥ 500 точки
 • 27. МАРКЕТИНГ ПЛАН НА НПЦРИЗ III ниво – ТОП МЕНИДЖЪР (30 000 точки) Възнаграждение за Личния Обем (ЛО) – 10% I Ниво Възнаграждение = 10 % II Ниво Възнаграждение = 8 % III Ниво Възнаграждение = 7 % IV Ниво Възнаграждение = 6 % V Ниво Възнаграждение = 5 % + 3 % в дълбочина на цялата структура Необходим личен обем (ЛО) ≥ 500 точки
 • 28. МАРКЕТИНГ ПЛАН НА НПЦРИЗ IV ниво – ЛИДЕР (100 000 точки) Възнаграждение за Личния Обем (ЛО) – 10% I Ниво Възнаграждение = 10 % II Ниво Възнаграждение = 8 % III Ниво Възнаграждение = 7 % IV Ниво Възнаграждение = 6 % V Ниво Възнаграждение = 5 % + 5 % в дълбочина на цялата структура Необходим личен обем (ЛО) ≥ 500 точки
 • 29. МАРКЕТИНГ ПЛАН НА НПЦРИЗ V ниво – ТОП ЛИДЕР (300 000 точки) Възнаграждение за Личния Обем (ЛО) – 10% I Ниво Възнаграждение = 10 % II Ниво Възнаграждение = 8 % III Ниво Възнаграждение = 7 % IV Ниво Възнаграждение = 6 % V Ниво Възнаграждение = 5 % + 7 % в дълбочина на цялата структура Необходим личен обем (ЛО) ≥ 500 точки
 • 30. МАРКЕТИНГ ПЛАН НА НПЦРИЗ VI ниво – КООРДИНАТОР (600 000 точки) Възнаграждение за Личния Обем (ЛО) – 10% I Ниво Възнаграждение = 10 % II Ниво Възнаграждение = 8 % III Ниво Възнаграждение = 7 % IV Ниво Възнаграждение = 6 % V Ниво Възнаграждение = 5 % + 9 % в дълбочина на цялата структура Необходим личен обем (ЛО) ≥ 1 000 точки
 • 31. МАРКЕТИНГ ПЛАН НА НПЦРИЗ VII ниво – ДИРЕКТОР (1 000 000 точки) Възнаграждение за Личния Обем (ЛО) – 10% I Ниво Възнаграждение = 10 % II Ниво Възнаграждение = 8 % III Ниво Възнаграждение = 7 % IV Ниво Възнаграждение = 6 % V Ниво Възнаграждение = 5 % + 10 % в дълбочина на цялата структура Необходим личен обем (ЛО) ≥ 2 000 точки
 • 32. МАРКЕТИНГ ПЛАН НА НПЦРИЗ VIII ниво – РЕНТИЕР (1 500 000 точки) Възнаграждение за Личния Обем (ЛО) – 10% I Ниво Възнаграждение = 10 % II Ниво Възнаграждение = 8 % III Ниво Възнаграждение = 7 % IV Ниво Възнаграждение = 6 % V Ниво Възнаграждение = 5 % + 11 % в дълбочина на цялата структура Необходим личен обем (ЛО) ≥ 3 000 точки
 • 33. Активно дълголетие с НПЦРИЗ КОМПЛЕКСНИ ПРОГРАМИ ЗА АНТИ-ЕЙДЖИНГ С ОЛИГОПЕПТИДИ – КЛЮЧОВИ НАСОКИ Златният стандарт в био-регулацията с олигопептиди е препарата “Ендолутен” Съществуват многобройни специфични препарати насочени към био-регулация на функциите на конкретни органи и тъкани Двете основни групи олигопептиди са естествено извлечените “Цитомакси” и изкуствено синтезираните “Цитогени”, като всеки вид олигопептиди си има своите предимства
 • 34. КАК ИСКАМЕ ДА ОСТАРЕЕМ – ТАКА ЛИ?
 • 35. Активно дълголетие с НПЦРИЗ ИЛИ ТАКА?
 • 36. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

Related Documents