ZINSTANCE
Enjoy and Perform
Naar een Positief Transfer
Klimaat
Waarom?
En hoe kom ik daar?
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
Wat is het probleem?
• Wat geleerd wordt in een training / opleidi...
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
Wat is het Transfer Klimaat?
• Een positief transfer klimaat kent:...
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
In een positief Transfer klimaat…
• wordt erkent dat:
– Leren tijd...
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
Wat beïnvloedt de transfer?
28-01-15 5(c) Zinstance - www.zinstanc...
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
Beïnvloeden van de aankomende
leerervaringen
• Voordat een werknem...
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
Creëer een leercultuur
• Maak leren de norm
• Moedig medewerkers a...
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
Alignment Training en Organisatie
• Uitlijning en ondersteuning me...
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
Toezichthoudende Ondersteuning
• Manieren voor managers en toezich...
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
Collegiale ondersteuning
• Vaak nog belangrijker dan Toezichthoude...
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
ZINSTANCE
Enjoy and Perform
Tot slot
• Leren gebeurt niet in een vacuüm
• U verhoogt de effect...
of 11

Naar een positief transfer klimaat

Naar een Positief Transfer Klimaat. Hoe zorg ik dat wat geleerd wordt ook wordt toegepast in mijn organisatie.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Leadership & Management      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naar een positief transfer klimaat

 • 1. ZINSTANCE Enjoy and Perform Naar een Positief Transfer Klimaat Waarom? En hoe kom ik daar?
 • 2. ZINSTANCE Enjoy and Perform ZINSTANCE Enjoy and Perform Wat is het probleem? • Wat geleerd wordt in een training / opleiding komt weinig over naar de praktijk – 64% van de stagiairs kunnen een jaar na een training niet toepassen wat ze hebben geleerd (Saks & Belcourt, 2006) • Er wordt veel geld verspild door een ineffectief Transfer Klimaat • Met de juiste ondersteuning schiet de effectiviteit van trainingen omhoog • Investeren in een goed Transfer Klimaat is investeren in een Lerende Organisatie – Ontwikkelen van menselijk potentieel en kapitaal – Training als integraal onderdeel van het bedrijfssysteem 28-01-15 2(c) Zinstance - www.zinstance.com
 • 3. ZINSTANCE Enjoy and Perform ZINSTANCE Enjoy and Perform Wat is het Transfer Klimaat? • Een positief transfer klimaat kent: – Sterke afstemming tussen de opleiding en de doelstellingen van de organisatie – Diverse mogelijkheden om nieuwe kennis en vaardigheden toe te passen – Positieve gevolgen wanneer nieuwe vaardigheden worden gebruikt – Sociale steun van collega's en leidinggevenden. 28-01-15 3(c) Zinstance - www.zinstance.com • Het totaal van omstandigheden in de werkomgeving die de toepassing van nieuw geleerde vaardigheden, kennis en/of attitudes remmen of versnellen
 • 4. ZINSTANCE Enjoy and Perform ZINSTANCE Enjoy and Perform In een positief Transfer klimaat… • wordt erkent dat: – Leren tijd kost – Een opleiding / training meer is dan een eenmalige gebeurtenis – Leren een sociaal proces is – Leren vaak informeel gebeurt • De houding van een persoon voorafgaande aan de training bepaalt de motivatie om het geleerde toe te passen • Organisaties beïnvloeden de transfer door de aankomende leerervaringen in een gunstig daglicht te plaatsen 28-01-15 4(c) Zinstance - www.zinstance.com
 • 5. ZINSTANCE Enjoy and Perform ZINSTANCE Enjoy and Perform Wat beïnvloedt de transfer? 28-01-15 5(c) Zinstance - www.zinstance.com Training Ontwerp: • Doel • Instructie plan • Leer principes Trainee: • Motivatie • Voorbereiding Leer resultaten: • Kennis • Vaardigheden • Houding Transfer resultaten: • Toepassing • Aanpassing • Onderhoud Werkplek: • Ruimte en Tijd • Klimaat • Ondersteuning
 • 6. ZINSTANCE Enjoy and Perform ZINSTANCE Enjoy and Perform Beïnvloeden van de aankomende leerervaringen • Voordat een werknemer deelneemt kan uw organisatie de overdracht bevorderen of belemmeren – Wees duidelijk of de opleiding verplicht of vrijwillig is – Zorg voor realistische informatie voorafgaand aan de opleiding – Laat cursisten input geven – Communiceer de verwachtingen van het bedrijf – Geef aan waarom de training nodig is; om welke prestaties op het werk te verbeteren 28-01-15 6(c) Zinstance - www.zinstance.com
 • 7. ZINSTANCE Enjoy and Perform ZINSTANCE Enjoy and Perform Creëer een leercultuur • Maak leren de norm • Moedig medewerkers aan om te leren • Moedig medewerkers aan om over te dragen wat zij geleerd hebben • Een leercultuur vermindert weerstand tegen verandering 28-01-15 7(c) Zinstance - www.zinstance.com Wat te denken van: Tijdsdruk? Inadequaat materiaal / instrumentarium? Weinig mogelijkheden om het geleerde toe te passen? Onvoldoende budget?
 • 8. ZINSTANCE Enjoy and Perform ZINSTANCE Enjoy and Perform Alignment Training en Organisatie • Uitlijning en ondersteuning met en door de organisatie – Hints / vingerwijzingen vanuit de taak om het geleerde toe te passen – Ingebouwde feedback – Geen “straf” • noch bij toepassing van het geleerde • noch bij geen toepassing van het geleerde • wel hulp – Extrinsieke beloning bij toepassing van het geleerde 28-01-15 8(c) Zinstance - www.zinstance.com
 • 9. ZINSTANCE Enjoy and Perform ZINSTANCE Enjoy and Perform Toezichthoudende Ondersteuning • Manieren voor managers en toezichthouders om de overdracht te bevorderen zijn: – Neem zelf ook deel aan trainingen / Geef de trainingen – Laat cursisten bijdragen en input geven voor opleidingen – Bespreek hoe het geleerde in de praktijk wordt toegepast – Zorg voor coaching, aanmoediging en feedback – Laat voormalige cursisten vertellen wat zij met het geleerde gedaan hebben – Wees zichtbaar op de werkplek 28-01-15 9(c) Zinstance - www.zinstance.com Wat te denken van: Niet openstaan voor ideeën en suggesties uit de training? Niet openstaan voor discussie over training mogelijkheden? Verzetten tegen wat geleerd is? Aangeven dat training verspilde tijd is? Geen feedback willen geven?
 • 10. ZINSTANCE Enjoy and Perform ZINSTANCE Enjoy and Perform Collegiale ondersteuning • Vaak nog belangrijker dan Toezichthoudende ondersteuning • Organisaties kunnen collegiale ondersteuning te bevorderen door het stimuleren van: – Collegiale netwerken – Werken met groepsgesprekken om ideeën over nieuw geleerde kennis en vaardigheden te delen – Deelname aan interne en externe communities of practice – Kansen voor mentoring 28-01-15 10(c) Zinstance - www.zinstance.com Wat te denken van: Ontmoedigen door collega’s om het geleerde te gebruiken? Geen feedback willen geven? Training als tijdsverspilling zien?
 • 11. ZINSTANCE Enjoy and Perform ZINSTANCE Enjoy and Perform Tot slot • Leren gebeurt niet in een vacuüm • U verhoogt de effectiviteit van trainingen door: – Uitlijning en Framing vooraf – Toezichthouden ondersteuning – Collegiale ondersteuning • Referenties en bronnen: • Burke, L.A., & Hutchins, H.M. (2007). Training transfer: An integrative literature review and implications for future research. Human Resource Development Review, 6(3), • Saks, A. M., & Belcourt, M. (2006). An investigation of training activities and transfer of training in organizations. Human Resource Management, 45(4), • Cromwell, S. E., & Kolb, J. A. (2002). The effect of organizational support, management support, and peer support on transfer of training. In T. M. Egan & S. A. Lynham (Eds.), 2002 • Gegenfurtner, A., Veermans, K., Festner, D., & Gruber, H. (2009). Motivation to transfer training: An integrative literature review. Human Resource Development Review, 8, 403-423. 28-01-15 11(c) Zinstance - www.zinstance.com

Related Documents