A mozi fantomja avagy a nézőség traumatikus problémái Dragon Zoltán Szegedi Tudományegyetem
Film és trauma <ul><li>Film és trauma – a kezdetektől </li></ul><ul><li>Narratív, vizuális, kulturális, történelmi, stb. t...
Vizuális és textuális traumák <ul><li>Vizuális trauma </li></ul><ul><li>A vonat érkezése </li></ul><ul><li>Örvénylő vizuál...
Trauma- és filmelmélet <ul><li>Susannah Radstone ( Screen , Special issue on trauma studies; Summer 2001): </li></ul><ul>...
„ nem látszik”, „nem beszélnek róla” <ul><li>Tartalmak, amelyek nem nyilvánvalóan traumatikusak </li></ul><ul><li>Elhallga...
Ábrahám Miklós <ul><li>Fantomelmélet </li></ul><ul><li>Transzgenerációs hatás: egy entitás kimondhatatlan és rejtett titk...
Fantomelmélet <ul><li>Generációról generációra haladva a fantom olyan titkokat hordoz, amelyek egy előző generáció elfojtá...
A film médiuma – fantomi működés
Film és fantomelmélet <ul><li>Fantom: nyelvi jelenség </li></ul><ul><li>Kibővített definíció az etimológia segítségével </...
A film fantomi logikája <ul><li>Narratív és vizuális – abban az értelemben véve, hogy a film nem mutatja meg és nem ...
Kérdező szöveg/film <ul><li>Catherine Belsey (Benveniste alapján) </li></ul><ul><li>Kijelentő (információk), felszólító (p...
Mi a tét? <ul><li>Nyilvánvaló traumatikus tartalom </li></ul><ul><li>Kijelentő vagy felszólító </li></ul><ul><li>A traumat...
A néző mint tanú? <ul><li>A traumaelméletek felvetésével (egy traumatikus narratíva befogadója maga is tanúvá válik [lásd:...
Fantomi reprezentáció Én jól láthatóan fantom vagyok!
Fantomi reprezentáció Én is fantom vagyok!
Fantomi reprezentáció Csak a kezemet figyeljék, mert csalok!
Fantomi reprezentáció <ul><li>Nem a (traumatikus) tartalom/titok az, amit a tanúvá vált nézőnek lepleznie illetve szimboli...
Új megközelítési lehetőség <ul><li>Film és trauma  azon belül: rejtett trauma  a film elbeszélésének és reprezentáci...
of 18

Prezentáció - II. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia

A II. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencián, (Pécs, 2008. 11. 20-22.) elhangzott előadásom vázlata.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentáció - II. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia

 • 1. A mozi fantomja avagy a nézőség traumatikus problémái Dragon Zoltán Szegedi Tudományegyetem
 • 2. Film és trauma <ul><li>Film és trauma – a kezdetektől </li></ul><ul><li>Narratív, vizuális, kulturális, történelmi, stb. traumák – explicit megjelenés </li></ul><ul><li>Trauma feldolgozása: narratív lezárás </li></ul><ul><li>Új nézőpont: olyan traumatikus tartalmak vizsgálata, melyek rejtőzködőek, rejtettek, amelyek feloldása nincs a narratívába kódolva </li></ul>
 • 3. Vizuális és textuális traumák <ul><li>Vizuális trauma </li></ul><ul><li>A vonat érkezése </li></ul><ul><li>Örvénylő vizuális tobzódás </li></ul><ul><li>CGI </li></ul><ul><li>Attrakció mozija </li></ul><ul><li>Textuális trauma </li></ul><ul><li>Egy trauma története </li></ul><ul><li>Tanúságtétel, vallomás </li></ul><ul><li>Történetek, melyek nyíltan traumatikus eseményeket elevenítenek fel </li></ul>Mindkét megközelítésben/nézőpontban közös  traumaelmélet  „nyilvánvaló” trauma
 • 4. Trauma- és filmelmélet <ul><li>Susannah Radstone ( Screen , Special issue on trauma studies; Summer 2001): </li></ul><ul><li>1. Vajon van-e kapcsolat a film és a trauma között? </li></ul><ul><li>2. Ha igen, a filmelméletnek milyen szerepe lehet a vizsgálódásban? </li></ul><ul><li>3. Elsősorban a narratívát kell vizsgálnia, vagy </li></ul><ul><li>4. a mise-en-scéne , a vágás, stb. lenne a központi kérdés? </li></ul><ul><li>5. vagy netán a trauma a médiumon keresztül a vászon és a nézők között érezteti hatását – ha igen, akkor mily módon? </li></ul>
 • 5. „ nem látszik”, „nem beszélnek róla” <ul><li>Tartalmak, amelyek nem nyilvánvalóan traumatikusak </li></ul><ul><li>Elhallgattatott részek </li></ul><ul><li>Narratív/vizuális blokk, amely nem kapcsolódik más diegetikus elemhez, nem magyarázható saját kontextusában </li></ul><ul><li>A néző számára egyfajta „fenyegetés” </li></ul><ul><li>Sem a traumaelmélet, sem a pszichoanalitikus filmelmélet nem igazán foglalkozik ezzel </li></ul><ul><li>Vászon és néző között (Radstone)  fantomogén hatás </li></ul>
 • 6. Ábrahám Miklós <ul><li>Fantomelmélet </li></ul><ul><li>Transzgenerációs hatás: egy entitás kimondhatatlan és rejtett titkokat közvetít generációról generációra </li></ul><ul><li>„… a fantom a tudattalannak olyan képződménye, amely sohasem volt tudatos – és erre jó oka volt. A szülő tudattalanjából lép át … a gyermekébe.” </li></ul>
 • 7. Fantomelmélet <ul><li>Generációról generációra haladva a fantom olyan titkokat hordoz, amelyek egy előző generáció elfojtásának eredményei. Így egy előző generáció elfojtásai észrevétlenül a jelen generáció tudattalanjába kerülhetnek. </li></ul><ul><li>Tanúvá válni anélkül, hogy tanú lenne valaki </li></ul>
 • 8. A film médiuma – fantomi működés
 • 9. Film és fantomelmélet <ul><li>Fantom: nyelvi jelenség </li></ul><ul><li>Kibővített definíció az etimológia segítségével </li></ul><ul><li>Fantom: φάντασμα  „jelenés”, „látomás”, „vízió” – a fantom szinonímái </li></ul><ul><li>Φ αυτάζετυ – megjelenés, megjelenítés </li></ul>
 • 10. A film fantomi logikája <ul><li>Narratív és vizuális – abban az értelemben véve, hogy a film nem mutatja meg és nem meséli el a traumatikus tartalmakat – így annak segítségével továbbítja ezeket, hogy helyettük valami egészen mást „jelenít meg” </li></ul><ul><li>A megjelenítés (reprezentáció) valami elrejtését szolgálja csupán </li></ul>
 • 11. Kérdező szöveg/film <ul><li>Catherine Belsey (Benveniste alapján) </li></ul><ul><li>Kijelentő (információk), felszólító (parancsok, felszólítások) és kérdező szöveg („…szétdarabolja az olvasó egységét azzal, hogy az egységes kijelentéstevővel való azonosulást nem segíti elő.”) </li></ul><ul><li>Kérdező szöveg  hasadást hoz létre ill. közvetít  válaszra készteti/kényszeríti a befogadót </li></ul>
 • 12. Mi a tét? <ul><li>Nyilvánvaló traumatikus tartalom </li></ul><ul><li>Kijelentő vagy felszólító </li></ul><ul><li>A traumatikus tartalom személyes vagy történelmi kontextusban értelmezhető; szimbolizált </li></ul><ul><li>A trauma diegetikus marad </li></ul><ul><li>Átdolgozás nem szükséges </li></ul><ul><li>néző </li></ul><ul><li>Rejtett traumatikus tartalom </li></ul><ul><li>Kérdező </li></ul><ul><li>A traumatikus tartalom szimbolizációjára tett kísérletek blokkoltak </li></ul><ul><li>A trauma a diegézis (narratív és vizuális) hiátusain keresztül jut el a nézőhöz </li></ul><ul><li>Átdolgozás (a kérdező szövegre adott válaszok; a hiátusok betömése) alapvetően fontos </li></ul><ul><li>tanú </li></ul>
 • 13. A néző mint tanú? <ul><li>A traumaelméletek felvetésével (egy traumatikus narratíva befogadója maga is tanúvá válik [lásd: Dori Laub, pl.]) szemben: a néző kizárólag akkor válik tanúvá, ha a traumatikus tartalom rejtett (megőrző elfojtás)  máskülönben a narratíva keretein beül feldolgozásra kerül (dinamikus elfojtás) </li></ul><ul><li>Néző: NEM a traumatikus tartalmat, hanem a fantomot illetve annak működési mechanizmusát kell lelepleznie </li></ul>
 • 14. Fantomi reprezentáció Én jól láthatóan fantom vagyok!
 • 15. Fantomi reprezentáció Én is fantom vagyok!
 • 16. Fantomi reprezentáció Csak a kezemet figyeljék, mert csalok!
 • 17. Fantomi reprezentáció <ul><li>Nem a (traumatikus) tartalom/titok az, amit a tanúvá vált nézőnek lepleznie illetve szimbolizálnia, átdolgoznia kellene </li></ul><ul><li>A fantom működésén és reprezentációs logikáján magát a fantomot kell azonosítani az analitikus konstrukciók /interpretációs stratégiák segítségével </li></ul>
 • 18. Új megközelítési lehetőség <ul><li>Film és trauma  azon belül: rejtett trauma  a film elbeszélésének és reprezentációs módjainak pszichoanalitikus gondolkodásmódon átszűrt kombinációja  rugalmas megközelítés egy konkrét problémára </li></ul><ul><li>Pszichoanalitikus gondolkodás – az analógia helyett egy pragmatikus modell </li></ul>