ZÁKLADNÍ ŠKOLA KŘENOVICE<br />ZŠ a MŠ Křenovice<br />Školní 140<br />683 52 Křenovice<br />telefon +420 544 223 131<br /...
ZŠ a MŠ Křenovice<br />Jak se k nám dostanete?<br /><ul><li> autobusem(zastávka přímo u školy a u vlak. nádraží)
 na kole
pěšky</li></li></ul><li>ZŠ a MŠ Křenovice<br />Hlavní budova školy<br />
ZŠ a MŠ Křenovice<br />Virtuální prohlídka školy<br />
ZŠ a MŠ Křenovice<br />
ZŠ a MŠ Křenovice<br />Vybavenost tříd<br /><ul><li> bílé tabule pro psaní fixem – bezprašné prostředí
 dataprojektory
 interaktivní tabule – 1. stupeň ve všech třídách</li></ul> – 2. stupeň přenosné zařízení<br /><ul><li> připojení ...
 20 počítačů – vlastní PC pro každého žáka
 přístup do PC učebny o velké přestávcepro žáky 2. stupně
 výukové programy
 výuka IKT elearningovou metodou</li></li></ul><li>ZŠ a MŠ Křenovice<br />Dílna<br /><ul><li> výuka předmětu Práce s techn...
 keramická dílna
 modelářský kroužek
 ping-pong</li></li></ul><li>ZŠ a MŠ Křenovice<br />Jídelna a kuchyně<br />
ZŠ a MŠ Křenovice<br />Družina – dvě oddělení<br /><ul><li> provozní doba 6.45–7.30 a 12.00–16.30
 hlavní družinářka Kamila Mazálková</li></li></ul><li>ZŠ a MŠ Křenovice<br />aktivity v družině<br /><ul><li> psaní domácí...
 společenské hry
 zábavné hry
 stavebnice
 výukové programy na PC
 knihovnička
 vyrábění a tvoření
 družinový časopis Koktejl
 školní hřiště
of 28

Prezentace ZŠ a MŠ Křenovice, okres Vyškov

Naše škola pohledem žáků deváté a osmé třídy.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace ZŠ a MŠ Křenovice, okres Vyškov

 • 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KŘENOVICE<br />ZŠ a MŠ Křenovice<br />Školní 140<br />683 52 Křenovice<br />telefon +420 544 223 131<br />mobil +420 602 222 692<br />www.zskrenovice.cz<br />
 • 2. ZŠ a MŠ Křenovice<br />Jak se k nám dostanete?<br /><ul><li> autobusem(zastávka přímo u školy a u vlak. nádraží)
 • 3. na kole
 • 4. pěšky</li></li></ul><li>ZŠ a MŠ Křenovice<br />Hlavní budova školy<br />
 • 5. ZŠ a MŠ Křenovice<br />Virtuální prohlídka školy<br />
 • 6.
 • 7.
 • 8. ZŠ a MŠ Křenovice<br />
 • 9. ZŠ a MŠ Křenovice<br />Vybavenost tříd<br /><ul><li> bílé tabule pro psaní fixem – bezprašné prostředí
 • 10. dataprojektory
 • 11. interaktivní tabule – 1. stupeň ve všech třídách</li></ul> – 2. stupeň přenosné zařízení<br /><ul><li> připojení k internetu ve všech třídách</li></li></ul><li>ZŠ a MŠ Křenovice<br />PC učebna<br /><ul><li> vlastní server
 • 12. 20 počítačů – vlastní PC pro každého žáka
 • 13. přístup do PC učebny o velké přestávcepro žáky 2. stupně
 • 14. výukové programy
 • 15. výuka IKT elearningovou metodou</li></li></ul><li>ZŠ a MŠ Křenovice<br />Dílna<br /><ul><li> výuka předmětu Práce s technickými materiály
 • 16. keramická dílna
 • 17. modelářský kroužek
 • 18. ping-pong</li></li></ul><li>ZŠ a MŠ Křenovice<br />Jídelna a kuchyně<br />
 • 19. ZŠ a MŠ Křenovice<br />Družina – dvě oddělení<br /><ul><li> provozní doba 6.45–7.30 a 12.00–16.30
 • 20. hlavní družinářka Kamila Mazálková</li></li></ul><li>ZŠ a MŠ Křenovice<br />aktivity v družině<br /><ul><li> psaní domácích úkolů
 • 21. společenské hry
 • 22. zábavné hry
 • 23. stavebnice
 • 24. výukové programy na PC
 • 25. knihovnička
 • 26. vyrábění a tvoření
 • 27. družinový časopis Koktejl
 • 28. školní hřiště
 • 29. nebo jen tak lenošit</li></li></ul><li>ZŠ a MŠ Křenovice<br />„Družina za školou“<br />víkendová akce pro celou rodinu<br />
 • 30. ZŠ a MŠ Křenovice<br />Učitelský sbor<br /><ul><li> všichni kantoři jsou aprobovaní
 • 31. metodik prevence
 • 32. výchovný poradce</li></li></ul><li>ZŠ a MŠ Křenovice<br />Výuka cizích jazyků<br /><ul><li> možnost výuky anglického jazyka již od 1. třídy
 • 33. výběr druhého cizího jazyka od 7. třídy – ruština - němčina</li></li></ul><li>ZŠ a MŠ Křenovice<br />Výuka tělesné výchovy<br /><ul><li> sportovní víceúčelová hala
 • 34. Oranžové hřiště
 • 35. školní hřiště
 • 36. fotbalový stadion
 • 37. zimní sporty – běžky, brusle, lyže
 • 38. letní sporty – in-line brusle, kolo</li></li></ul><li>Projekty, do kterých je naše škola zapojena<br />
 • 39. ZŠ a MŠ Křenovice<br />Křenovické Občanské Sdružení – KOS<br /><ul><li> organizace kulturních a sportovních akcí
 • 40. finanční příspěvek na vstupné či dopravu pro dětí
 • 41. školní ples
 • 42. podpora zájmových kroužků
 • 43. odměny do soutěží
 • 44. dárky pro prvňáčky a deváťáky
 • 45. spolupráce v rámci cvičení rodičů s dětmi a finanční podpora jejich akcí (např. turistický zájezd)</li></li></ul><li>ZŠ a MŠ Křenovice<br />Společenské akce školy<br /><ul><li> slavnostní zahájení a ukončení školního rokuve společenském sále obce za přítomnosti starosty obce
 • 46. školní ples
 • 47. Den otevřených dveří
 • 48. Školní akademie</li></li></ul><li>ZŠ a MŠ Křenovice<br />Sportovní aktivity<br /><ul><li> škola v přírodě
 • 49. lyžařský výcvikový kurz
 • 50. společný školní výlet pro 2. stupeň
 • 51. dopravní hřiště
 • 52. plavecký výcvik
 • 53. den zimních sportů
 • 54. letní sportovní den
 • 55. účast na sportovních soutěžích – fotbal, florbal, minifotbal, vybíjená</li></li></ul><li>Výchovné a vzdělávací aktivity<br /><ul><li> preventivní programy – drogy, kriminalita, sexuální výchova, internet
 • 56. divadlo a kino – představení pro školy i večerní představení pro zájemce
 • 57. přednášky – námořní kapitán, malíř, historické hudební nástroje, Facebook, …
 • 58. výstavy
 • 59. družba s ruskou školou z Prahy
 • 60. školní časopis QUACK</li></li></ul><li>ZŠ a MŠ Křenovice<br />Školní soutěže a olympiády<br /><ul><li> recitační soutěž
 • 61. pěvecká soutěž Zazpívej slavíčku
 • 62. matametický Klokan
 • 63. Pythagoriáda
 • 64. dějepisná olympiáda
 • 65. zeměpisná olympiáda
 • 66. olympiáda v českém jazyce
 • 67. najdi.seznam.cz
 • 68. fotosoutěž</li></li></ul><li>ZŠ a MŠ Křenovice<br />Spolupráce školy s jinými organizacemi<br /><ul><li> účast na výstavě ZO Zahrádkářů
 • 69. spoluorganizace výtvarných dílen pro děti i dospělé
 • 70. hudební setkání ZUŠ Slavkov
 • 71. účast při organizaci folklórního festivalu „Pod křenovskó májó“
 • 72. aktivní účast při sběru papíru a jeho odvozu ze sběrného dvora obce</li></li></ul><li>ZŠ a MŠ Křenovice<br />Zájmové kroužky školy a KOSu<br /><ul><li> Křenováček
 • 73. fotografický kroužek
 • 74. modelářský kroužek
 • 75. keramický kroužek
 • 76. dramatický kroužek DRAK
 • 77. výtvarné dílny Tiffany
 • 78. ping-pong
 • 79. míčové hry
 • 80. cvičení rodičů s dětmi</li></li></ul><li>Další kroužky v Křenovicích<br /><ul><li> hudební škola Meluzín – pobočka ZŠ a MŠ Křenovice
 • 81. Základní umělecká škola Slavkov – pobočka Křenovice
 • 82. výtvarný kroužek pro mladší děti (MC Domeček)
 • 83. florbal
 • 84. fotbal
 • 85. volejbal
 • 86. volejbal a basktebal pro děti od 5. třídy
 • 87. tenis
 • 88. hasiči
 • 89. střelecký klub
 • 90. kynologický klub
 • 91. PTO Tuláci
 • 92. klub Cihla </li></li></ul><li>www.zskrenovice.cz<br />prezentaci připravili žáci 9. a 8. třídy (šk. rok 2010/11) ve spolupráci sMgr.Lenkou Andrýskovou, Ph.D. (vyučující M, IKT),<br />letecká fotografie školy MUDr. Michael Doubek, Ph.D.<br />
 • 93. ZŠ a MŠ Křenovice<br />dveře do naší školy jsou otevřené <br />