Czym jest rak?W jaki sposób powstaje nowotwór?Jaki są różnice pomiędzy nowotworem i rakiem?Jak dzielą się nowotwory?Czym j...
Przywykliśmy używadsłowa rak w stosunku dowszystkich nowotworów,które znamy. Tymczasemw języku medycznymtermin „rak” odnos...
Nowotwory (zarówno „łagodne” i“złośliwe”) mogą mied postad:• guza o średnicy od jednego do kilku cm,(guz piersi, jajnika, ...
Każdy narząd składa się z miliardów cząstek składowych – komórek. Wedlezapotrzebowania, w sposób naturalny mnożą się i obu...
W obiegowej opinii rak jestrównorzędny nowotworowi, i wjęzyku potocznym występuje jakojego synonim, jednak w definicjiistn...
Są dwa rodzaje: nowotwory łagodne, które przeważnie nie stanowiązagrożenia dla życia, bowiem zewzględu na ścisłe odseparo...
Jest to popularna nazwawtórnego ogniskanowotworowego. Mowa oprzerzucie jest w momencie,gdy komórki nowotworuzłośliwego uwo...
Przy nowotworze złośliwymryzyko przerzutów jestróżne, zależne od jegotypu. Jednak już wpoczątkowej fazieformowania się guz...
Niestety ryzyko zachorowao na raka wzrasta wraz z wystąpieniem ...
•Jest jednym z najczęściejwystępujących nowotworówzłośliwych, tak w Polsce jaki naświecie;•W Polsce stanowi około 10%wszys...
 Wiek– ryzyko zachorowao wzrasta wraz zwiekiem. Skłonności rodzinne – gdy w rodzinie zdarzały sięprzypadki zachorowao na...
 Nowotwory– osoby chorujące na jakiegokolwiekraka Wrzodziejące zapalenie jelitagrubego - podnosi ryzyko zachorowania. I...
•Długotrwałe lubnaprzemienniewystępujące biegunkibądź zaparcia•Skurczowe, nawrotowebóle brzucha•Parcie na stolec, którenie...
 Dieta bogata w błonnik, oraz pełnawarzyw i owoców, bogatych w witaminy(szczególnie A, C i E), oraz wapo(przynajmniej 1 g...
Test na obecnośd krwi utajonej w Sigmoidoskopiakale (najlepiej co roku, powyżej 40 (najlepiej co trzy do ...
Przed rozpoczęciem leczenia należy ustalid stopieo zaawansowania. Potem lekarz może przystępowad do terapii. Ta jednak j...
Leczenie chirurgiczne opiera sięprzeważnie na usunięciu chorejczęści jelita, wraz z odpowiednimmarginesem zdrowej tkanki (...
Polega na użyciu promieniowania o dużejenergii, które z dużą skutecznością niszcząkomórki rakowe. Umożliwia to zatrzymanie...
W przypadku raka jelita grubegochemioterapia nie odgrywa takznaczącej roli, jest raczej terapiąuzupełniającą. Można zastos...
Ten nowotwór ważył 90 kilogramówPonad 12 godzin trwała skomplikowanaoperacja usunięcia nowotworu ważącego 90kg.Wyrósł na p...
Zakaszlała i wypluła nowotwór37-letnia Brytyjka Claire Osborn twierdzi, żejadąc samochodem nagle dostała kaszlu iwypluła n...
Prezentacja nt. raka jelita grubego
Prezentacja nt. raka jelita grubego
Prezentacja nt. raka jelita grubego
Prezentacja nt. raka jelita grubego
Prezentacja nt. raka jelita grubego
Prezentacja nt. raka jelita grubego
Prezentacja nt. raka jelita grubego
of 28

Prezentacja nt. raka jelita grubego

Prezentacja naszej grupy na temat raka jelita grubego
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja nt. raka jelita grubego

 • 1. Czym jest rak?W jaki sposób powstaje nowotwór?Jaki są różnice pomiędzy nowotworem i rakiem?Jak dzielą się nowotwory?Czym jest przerzut?Czy rak może byd dziedziczny?Rak jelita grubego – informacje ogólne Czynniki podwyższające ryzyko Objawy Profilaktyka Badania Leczenie: leczenie chirurgiczne radioterapia chemioterapiaOni też walcząOni wygraliIm się nie udałoCiekawostki
 • 2. Przywykliśmy używadsłowa rak w stosunku dowszystkich nowotworów,które znamy. Tymczasemw języku medycznymtermin „rak” odnosi siętylko do nowotworówwywodzących się z tkankinabłonkowej igruczołowej, (np.:czerniak to rak skóry). Niemożna natomiastpowiedzied, że glejak -zmiana pojawiająca się wotoczeniu tkankimózgowej, jest rakiem.Podział ten ma znaczenieraczej czysto medyczne,jednakże warto go poznad.
 • 3. Nowotwory (zarówno „łagodne” i“złośliwe”) mogą mied postad:• guza o średnicy od jednego do kilku cm,(guz piersi, jajnika, itp.);• narośli skórnych (czerniak skóry),• „niedojrzałych” i bezużytecznychkomórek krwi (limfocytów, erytrocytów,płytek krwi). Krzywa wzrostu hipotetycznego guza nowotworowego. Czas, w którym guz staje się widoczny, jest bardzo późnym okresem jego rozwoju
 • 4. Każdy narząd składa się z miliardów cząstek składowych – komórek. Wedlezapotrzebowania, w sposób naturalny mnożą się i obumierają, budując naszorganizm. Proces ten zapewnia pracę organów, zrośnięcie się złamao, itp. Nowotwór jest chorobą, którego powstanie wiąże się ściśle z nazwą, bowiem zaburzając pracę systemu komórkowego, powoduje powstawanie nadmiernej ilości niepotrzebnych komórek danego typu, które w zgrupowaniu tworzą nowotwór (neoplasma).
 • 5. W obiegowej opinii rak jestrównorzędny nowotworowi, i wjęzyku potocznym występuje jakojego synonim, jednak w definicjiistnieje różnica – nowotwór toogólne pojęcie choroby – zaś rak jestjedną z jej złośliwych odmian,powstający z komórek nabłonka(składa się m. i. na jajniki, jądra,układ oddechowy).
 • 6. Są dwa rodzaje: nowotwory łagodne, które przeważnie nie stanowiązagrożenia dla życia, bowiem zewzględu na ścisłe odseparowanie odinnych komórek nie daje przerzutów, aleczony dośd szybko ustępuje.nowotwór złośliwy,który nieleczony najczęściej jestśmiertelny. Charakteryzuje się szybkimrozwojem, niszczeniem zdrowychtkanek, oraz przerzutami
 • 7. Jest to popularna nazwawtórnego ogniskanowotworowego. Mowa oprzerzucie jest w momencie,gdy komórki nowotworuzłośliwego uwolnione odpierwotnego guza,przetransportowane przezchłonkę, krew lub płynmózgowo-rdzeniowy osiądą winnej części organizmu.
 • 8. Przy nowotworze złośliwymryzyko przerzutów jestróżne, zależne od jegotypu. Jednak już wpoczątkowej fazieformowania się guza, możeon uwalniad komórkinowotworu. Po powstaniuwtórnego ogniska, równieżono może dawad przerzuty,generalnie więc, wcześniewykryty nowotwór, manajwiększe szanseuleczenia
 • 9. Niestety ryzyko zachorowao na raka wzrasta wraz z wystąpieniem choroby w rodzinie. Dotyczy to, szczególnie trzech typów:  raka piersi, jajników (matka, siostra), jelita grubego (ojciec).Przy badaniu lekarz poszukuje kopiiwadliwych genów BRCA1 i BRCA2.Przy występowaniu jednego z nich,możliwośd przemian rakotwórczychwzrasta o 70%. Bez względu na typnowotworu, należy bezwzględnieuczęszczad na regularne badaniaprofilaktyczne.
 • 10. •Jest jednym z najczęściejwystępujących nowotworówzłośliwych, tak w Polsce jaki naświecie;•W Polsce stanowi około 10%wszystkich nowotworówzłośliwych, co plasuje go nadrugim miejscu wśród liczbyzachorowao;•Najczęściej występuje naobszarach Stanów Zjednoczonychi Kanadzie, a w Europie – Czechy,Słowacja, Węgry i Niemcy
 • 11.  Wiek– ryzyko zachorowao wzrasta wraz zwiekiem. Skłonności rodzinne – gdy w rodzinie zdarzały sięprzypadki zachorowao na raka jelitagrubego Dieta– bogata w tłuszcze (szczególniepochodzące z czerwonego mięsa),oraz uboga w błonnik i naturalnewitaminy, pochodzące ze świeżychroślin.
 • 12.  Nowotwory– osoby chorujące na jakiegokolwiekraka Wrzodziejące zapalenie jelitagrubego - podnosi ryzyko zachorowania. Inne czynniki środowiskowe – Na razie prowadzone są badaniapod kątem spożywania wysoceprzetworzonych pokarmów,środków konserwujących, itp. Chodna razie nie dały one rozstrzygającejodpowiedzi to na podstawieprzesłanek, lekarze skłaniają się kutym przyczynom. Palenie tytoniu-zwiększa ryzyko u kobiet (40%), jak iu mężczyzn (30%) Picie alkoholu
 • 13. •Długotrwałe lubnaprzemienniewystępujące biegunkibądź zaparcia•Skurczowe, nawrotowebóle brzucha•Parcie na stolec, którenie ustępuje powypróżnieniu•Zmniejszenie średnicywydalanego stolca•Podbarwiony krwią stolec•Krwawienie z odbytu•Osłabienie iprzemęczenie
 • 14.  Dieta bogata w błonnik, oraz pełnawarzyw i owoców, bogatych w witaminy(szczególnie A, C i E), oraz wapo(przynajmniej 1 g dziennie). Regularne zażywanie niesteroidowychleków przeciwzapalnych zmniejsza o 40-50% zapadalnośd i umieralnośd na rakajelita grubego. Podobne działanie zauważono równieżw przypadku rofekoksyb i sulindak. Unikanie nadmiernego picia alkoholu,oraz palenia tytoniu jest czynnikiemsprzyjającym. Regularna aktywnośd fizyczna. Sukcesywne leczenie choróbzwiększających ryzyko raka (np.zapalenie jelita grubego)
 • 15. Test na obecnośd krwi utajonej w Sigmoidoskopiakale (najlepiej co roku, powyżej 40 (najlepiej co trzy do pięciu lat, powyżej 50lat) roku życia) Biopsja Wlew doodbytniczyTest kałowyTumor M2-PK Badanie ultrasonograficzne Rektoskopia Pełna kolonoskopia Badanie Badanie przez odbyt laboratoryjne
 • 16. Przed rozpoczęciem leczenia należy ustalid stopieo zaawansowania. Potem lekarz może przystępowad do terapii. Ta jednak jest zindywidualizowana ze względu na położenie i stopieo zaawansowania nowotworu.Leczeniechirurgiczne Chemioterapia Radioterapia Radiochemioterapia
 • 17. Leczenie chirurgiczne opiera sięprzeważnie na usunięciu chorejczęści jelita, wraz z odpowiednimmarginesem zdrowej tkanki (tzw.margines bezpieczeostwa) orazwęzłami chłonnymi. Miejscewyciętego miejsca zwykle możnapołączyd. Gdy tkankanowotworowa była zbyt obszerna,wytwarza się kolostomię. Dziejesię tak w przypadku ok. 15pacjentów.
 • 18. Polega na użyciu promieniowania o dużejenergii, które z dużą skutecznością niszcząkomórki rakowe. Umożliwia to zatrzymanierozwoju, a nawet ograniczenie nowotworu.Stąd też często w zaawansowanych stadiachraka wykorzystywana jest jeszcze przedoperację, w celu zmniejszenia guza. Pomagałagodzid objawy, a w niektórych stadiach rakawykorzystywana jest nawet jako osobnametoda leczenia. Wyróżniamy dwa rodzaje radioterapii: – zewnętrzną – wewnętrzną, która w leczeniu nowotworu wykorzystywana jest na trzy sposoby: • radioterapia przedoperacyjna • radioterapia pooperacyjna (adjuwantowa) • radykalna radioterapia jako wyłączne leczenie raka odbytnicy
 • 19. W przypadku raka jelita grubegochemioterapia nie odgrywa takznaczącej roli, jest raczej terapiąuzupełniającą. Można zastosowadją już przy II stopniuzaawansowania, ale zwyklestosuje się w trzecim jakouzupełnienie leczeniaoperacyjnego. Podawana przez 6miesięcy nie tylko wydatniełagodzi objawy, ale też zmniejszaryzyko nawrotu choroby. Wzaawansowanym stadium częstowykorzystywana jest już tylko dołagodzenia objawów choroby. Jakosamodzielna metoda leczenia niefunkcjonuje.
 • 20. Ten nowotwór ważył 90 kilogramówPonad 12 godzin trwała skomplikowanaoperacja usunięcia nowotworu ważącego 90kg.Wyrósł na prawej nodze 31-letniego mężczyzny.Operację przeprowadzono w szpitalu w Ho SziMin w Wietnamie. Według lekarzy Nguyen DuyHai mógł tej operacji nie przeżyć. Zespołemlekarzy kierował amerykański doktor McKayMcKinnon.Ogromny guz był na szczęście łagodny. Jegopowodem jest rzadka choroba genetyczna.Narośl pojawiła się już w wieku 4 lat. 13 latpóźniej przeprowadzono pierwszą operację,podczas której amputowano część nogi, bypowstrzymać rozrost nowotworu, ale bezpowodzenia.Guz utrudniał mężczyźnie spanie i chodzenie -ważył więcej niż sam pacjent.
 • 21. Zakaszlała i wypluła nowotwór37-letnia Brytyjka Claire Osborn twierdzi, żejadąc samochodem nagle dostała kaszlu iwypluła nowotwór o rozmiarach ok. 2 cm -opisuje zadziwiający przypadek "Daily Mail".Najpierw poczuła łaskotanie w gardle, achwilę później zakaszlała, po czym z jej ustwyskoczyła grudka tkanki w kolorze wątrobyi kształcie mięśnia sercowego.Badanie histopatologiczne wykazało, że jest to Osborn została jednak skierowana nagruczolakorak - złośliwy nowotwór pochodzący z operację, podczas której chirurdzy chcielitkanki gruczołowej jamy ustnej. Onkolodzy się upewnid, czy jakieś tkankipowiedzieli jej, że musi poddad się chemioterapii i nowotworowe nie ukryły się w tylnejma 50 % szans na przeżycie. Kiedy jednak części jamie ustnej. Odbyła się onaprzeprowadzono u niej badanie, nie wykryto 29.11.2011 r., ale również nic nieżadnego guza. wykazała.

Related Documents