Ociepa EwaKlasa 2a L.O.
Hałas drogowy jest związany z ruchem samochodowym i stanowi główne zagrożenie na terenach zurbanizowanych. Badania hała...
5 dB lecz także w klasie wyższej – przekroczenia do 10 dB. Więcej przypadków przekroczenia poziomów dopuszczalnych wys...
Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrzajest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemys...
 dwutlenku siarki (71%): elektrownie „Rybnik”, „Jaworzno III”, „Łagisza”, „Łaziska”, „Halemba”, elektrociepłownie: „...
Emisja zanieczyszczeń pyłowych ze spalania paliww źródłach punktowych przedstawiała się następująco:34% emisji wojewódzkie...
Prezentacja1 hałas
Prezentacja1 hałas
Prezentacja1 hałas
Prezentacja1 hałas
of 10

Prezentacja1 hałas

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja1 hałas

  • 1. Ociepa EwaKlasa 2a L.O.
  • 2. Hałas drogowy jest związany z ruchem samochodowym i stanowi główne zagrożenie na terenach zurbanizowanych. Badania hałasu przemysłowego wykonane w ostatnich latach wskazują, iż w porze dziennej występuje największa liczba niewielkich przekroczeń do 5 dB. Natomiast przekroczenia, mieszczące się w klasach od 15 dB do ponad 20dB, stanowią niewielki odsetek wszystkich przebadanych przypadków. W porze nocnej sytuacja jest bardziej zróżnicowana, 71% przypadków przekroczeń poziomów dopuszczalnych zawiera się nie tylko w klasie przekroczeń do
  • 3. 5 dB lecz także w klasie wyższej – przekroczenia do 10 dB. Więcej przypadków przekroczenia poziomów dopuszczalnych występuje także w klasach najwyższych, tj. dla przekroczenia poziomów dopuszczalnych o 15 dB i więcej. W 2008 r. najwyższe wartości wskaźnika zaobserwowane były w województwach: śląskim, małopolskim i opolskim, a najniższe w woj. warmińsko- mazurskim. Przeciwdziałanie hałasowi komunikacyjnemu jest działaniem długookresowym rozłożonym na lata. Typowym sposobem ochrony przed hałasem jest stosowanie ekranów akustycznych. W latach 2000–2007 na terenie województwa śląskiego, w określonych miejscach dróg krajowych i autostrad, wybudowano łącznie w ramach realizacji inwestycji oraz w ramach decyzji naprawczych 100550,9 mb ekranów akustycznych o łącznej powierzchni 122565,7 m2. Natomiast w ww. latach wzdłuż dróg wojewódzkich w województwie śląskim wybudowano 1793,8 mb ekranów akustycznych o łącznej powierzchni 5294,5 m2.
  • 4. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrzajest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowegooraz emisja komunikacyjna.W 2010 roku województwo śląskie wprowadziłonajwięcej w kraju około 21% krajowej emisji zanieczyszczeń pyłowych, 20% gazowych ogółem, 19%emisji dwutlenku siarki, 20% dwutlenku węgla i tlenków azotu oraz 40% tlenku węgla. Emisja zanieczyszczeń gazowych bez dwutlenku węgla stanowiła 40%emisji krajowej tych zanieczyszczeń, do największych źródeł punktowych emisji zanieczyszczeń gazowych należą:
  • 5.  dwutlenku siarki (71%): elektrownie „Rybnik”, „Jaworzno III”, „Łagisza”, „Łaziska”, „Halemba”, elektrociepłownie: „EC Nowa” w Dąbrowie Górniczeji „Będzin” w Będzinie, Zespół ElektrociepłowniBielsko-Biała, Spółka Energetyczna „Jastrzębie”w Jastrzębiu Zdroju, ArcelorMittal Poland Oddział w Dąbrowie Górniczej,dwutlenku azotu (74%): elektrownie „Rybnik”,„Jaworzno III”, „Łagisza”, „Łaziska”, elektrociepłownia „EC Nowa” i ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, tlenku węgla (87%): elektrownie „Rybnik”, „Jaworzno III”, „Łaziska”, Koksownia „Przyjaźń” i ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, Kombi-nat Koksochemiczny „Zabrze”.
  • 6. Emisja zanieczyszczeń pyłowych ze spalania paliww źródłach punktowych przedstawiała się następująco:34% emisji wojewódzkiej: Elektrownia RybnikS.A., PKE SA - elektrownie „Jaworzno III”, „Łaziska”, „Halemba”, „Łagisza”,ponad 14% emisji wojewódzkiej: Zakład Energetyki Cieplnej Katowice, Zespół ElektrociepłowniBytom oraz „EC Nowa” w Dąbrowie Górniczej,około 6% emisji wojewódzkiej: PKE S.A. ZespółElektrociepłowni Bielsko-Biała oraz Fortum Power and Heat Sp. z o.o. (dawniej Fortum Częstochowa),ponad 4% emitują Kompania Węglowa – OddziałZakład Elektrociepłownie (ciepłownie, kotłownie, elektrociepłownie: Wodzisław Śląski, Rybnik,Marklowice, Pszów) oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (kotłownie i ciepłownie: Wodzisław Śląski, Żory, Czerwionka – Leszczyny, KuźniaRaciborska, Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski),ponad 14% emisji pochodzi z 10 zakładów, dlaktórych emisja jednostkowa mieści się w przedziale od 1% do 1,7%,pozostała część emisji wojewódzkiej pochodziz 387 zakładów (około 28%)

Related Documents