+
+
+
+
+
+
…
“Apa sahaja ayat yang Kami
mansukhkan atau Kami tinggalkan,
nescaya Kami akan datangkan dengan
ganti yang lebih baik d...
+
+
…
“Dan apabila Kami tukarkan satu ayat (al-
Quran) untuk menggantikan ayat yang lain
(yang dimansukhkan), dan Allah mema...
+
+
Hadis riwayat Muslim dan lain-lain
daripada Aisyah RA:
+
Ayat rejam:
+
 Hukum ‘iddah kematian [al-Baqarah, 2: 240] dinasakhkan
dengan ayat 234, surah al-Baqarah.
+
KAEDAH MENGETAHUI NASIKH
DAN MANSUKH
Riwayat yang jelas daripada Nabi SAW
atau sahabat RA.
Ijma’ ummah tentang sesuatu...
+
HIKMAH NASAKH
 Meraikan kemaslahatan manusia
 Perkembangan tashri’ ke satu tahap yang lebih
sempurna berdasarkan perke...
of 14

Nasakh dan Mansukh

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasakh dan Mansukh

 • 1. +
 • 2. +
 • 3. +
 • 4. +
 • 5. +
 • 6. + … “Apa sahaja ayat yang Kami mansukhkan atau Kami tinggalkan, nescaya Kami akan datangkan dengan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang setanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa ke atas segala sesuatu”
 • 7. +
 • 8. + … “Dan apabila Kami tukarkan satu ayat (al- Quran) untuk menggantikan ayat yang lain (yang dimansukhkan), dan Allah memang mengetahui akan apa yang Dia turunkan. Berkatalah mereka (yang kafir): Sesungguhnya engkau (Wahai Muhammad) hanyalah seorang pendusta. (Padahal Nabi Muhammad tidak berdusta) bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya”.
 • 9. +
 • 10. + Hadis riwayat Muslim dan lain-lain daripada Aisyah RA:
 • 11. + Ayat rejam:
 • 12. +  Hukum ‘iddah kematian [al-Baqarah, 2: 240] dinasakhkan dengan ayat 234, surah al-Baqarah.
 • 13. + KAEDAH MENGETAHUI NASIKH DAN MANSUKH Riwayat yang jelas daripada Nabi SAW atau sahabat RA. Ijma’ ummah tentang sesuatu ayat @ hukum yang dinasakhkan Pengetahuan tentang sejarah nuzul al- Quran (ayat terdahulu dan ayat terkemudian)
 • 14. + HIKMAH NASAKH  Meraikan kemaslahatan manusia  Perkembangan tashri’ ke satu tahap yang lebih sempurna berdasarkan perkembangan dakwah dan keadaan manusia  Menguji tahap kepatuhan dan penerimaan mukallaf terhadap hukum dan ketentuan Allah  Mendatangkan kebaikan dan kemudahan kepada mukallaf. Sekiranya nasakh yang berlaku diganti dengan hukum yang lebih berat, akan bertambah ganjaran pahala. Manakala, jika nasakh yang berlaku diganti dengan hukum yang lebih ringan, maka ia suatu keringanan dan kemudahan bagi mukallaf.