FZŠ profesora Otokara Chlupa
Pedagogické fakulty UK, Praha 13
Plně organizovaná ZŠ s
1. – 9. ročníkem na
západním okraji ...
FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186
„ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ – ŠANCE PRO KAŽDÉHO“
Náš ŠVP vychází ze s...
FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186
Historie školy
Naše škola vznikla spojením dvou škol –
Chlupova...
FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186
prezident ČR
Václav Havel
Návštěvy
MilenaGrenfell-Baines,
její...
FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186
Hlavní metody práce
aktivní učení – samostatné myšlení,
výběr a ...
FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186
Projekty
Pro výuku na naší škole je charakteristická řada projek...
FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186
Soutěže
Naši žáci se každoročně zúčastňují mnoha pražských soutě...
FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186
Vlastní zkušenost
Vyučování u nás zdaleka neznamená jen práci ve...
FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186
Výuka jazyků
výuka angličtiny od 1. ročníku
od 6. ročníku možnos...
FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186
Hodnocení
Cílem hodnocení je sledovat individuální pokrok žáka ...
FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186
Vybavení
Od vzniku nové školy prošla budova rozsáhlou rekonstru...
Po vyučování
 Školní
družina pro žáky 1.- 4. tříd
 Školní klub pro žák 5.-9. tříd
 Školní pěvecké sbory Noctuella, Sov...
Spolupráce s rodiči
Naše práce by nemohla být úspěšná bez úzké spolupráce
s rodiči. Každoročně díky finanční i další pomoc...
Přijímání prvňáčků
Již
tradičně se konají před zápisem dílny, při kterých si
mohou rodiče na vlastní kůži vyzkoušet naše...
Zápis
Zápis do 1.tříd bude letos 23. + 24.1. 2014
I v nové budově převyšuje zájem kapacitu školy. V takovém
případě nejprv...
Comenia script
 Je
praktické psací písmo,
které je jednoduché,
moderní a současné.
 Comenia Script usnadňuje
psaní i dy...
of 16

Prezentace skola den otevrenych dveri

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace skola den otevrenych dveri

 • 1. FZŠ profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13 Plně organizovaná ZŠ s 1. – 9. ročníkem na západním okraji Prahy Metodické středisko RWCT a vzdělávací středisko činnostního učení Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Naším hlavním cílem je vytvořit způsob výuky, který by 1. vyhovoval každému dítěti bez ohledu na jeho nadání a soc. původ 2. podporoval vztah k celoživotnímu vzdělávání 3. rovnoměrně rozvíjel všechny stránky osobnosti
 • 2. FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186 „ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ – ŠANCE PRO KAŽDÉHO“ Náš ŠVP vychází ze sedmi zásad, jejichž první písmena vyjadřují hlavní poslání učitele na naší škole - POMÁHAT žákům s prvními kroky na celoživotní cestě ke vzdělání. Použitelnost poznatků – nezáleží na množství poznatků, ale na trvalosti jejich osvojení a propojenosti s praktickým životem Osobnostní rozvoj – rovnoměrný rozvoj všech stránek osobnosti Mezilidské vztahy – partnerské vztahy ve škole Aktivita – prostor pro iniciativu, vnitřní motivaci a objevování Hodnocení – individuální hodnocení směřující k dalšímu rozvoji Angažovanost – zapojení do života školy a širší komunity Tvořivost – využití osvojených poznatků novým způsobem
 • 3. FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186 Historie školy Naše škola vznikla spojením dvou škol – Chlupova a Fingerova Původní FZŠ Chlupova, která je nástupnickou organizací, je od svého vzniku 1.7. 1993 známá jako centrum inovace na 1. stupni. Od roku 2000 působíme jako první metodické a tréninkové středisko metody Čtením a psaním ke kritickému myšlení v ČR. Od r. 2002 jsme byli pilotní školou při tvorbě a zavádění RVP ZV a naše škola byla mezi třemi prvními v ČR s vlastním ŠVP. V r. 2003 nám byl udělen Certifikát Tvořivá škola a vzdělávací středisko činnostního učení.
 • 4. FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186 prezident ČR Václav Havel Návštěvy MilenaGrenfell-Baines, její sestra Eva Padock a Dáša Šímová – tzv. Wintonovy děti ministr kultury Pavel Tigrid Legendární brankář Jiří Holeček vnučka prof. Chlupa MUDr. Miroslava Hynková spisovatel Miloš Macourek další osobnosti politického a kulturního života ČR desítky ředitelů a učitelů z celé ČR i ze zahraničí vítězka OH Štěpánka Hilgertová
 • 5. FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186 Hlavní metody práce aktivní učení – samostatné myšlení, výběr a třídění informací a jejich využití v praxi konstruktivistické postupy (zejména metody RWCT a činnostního učení) – vycházíme ze zkušeností žáka, učitel má roli poradce kooperativní učení projektové vyučování prvky dramatické výchovy Uvedené i další metody se ve skutečnosti neobjevují odděleně, ale navzájem se prolínají.
 • 6. FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186 Projekty Pro výuku na naší škole je charakteristická řada projektů různého charakteru a rozsahu. Projekty směřují především k rozvoji klíčových kompetencí a umožňují integrovat učivo z různých vzdělávacích oblastí. Výuka napříč školou Realizujeme projekty krátkodobé i dlouhodobé v rámci jedné třídy, ročníku, meziročníkové i celoškolní Tematické týdny – výuka v celé škole je zaměřena po celý týden na určité téma celoškolní dílny, oborové dny na 2. stupni apod. – žáci si mohou vybrat aktivitu/ obor – vznikají skupiny napříč třídami a ročníky. Výsledkem jsou konkrétní výstupy. Vyvrcholením je často konference či výstava.
 • 7. FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186 Soutěže Naši žáci se každoročně zúčastňují mnoha pražských soutěží a dosahují v nich výborných výsledků, navíc mají ale možnost vyzkoušet si své znalosti a dovednosti i v soutěžích pořádaných přímo školou. florbalový celoroční matematická turnaj - starší olympiáda pro všechny žáky děti pro od 2. tříd mladší MATEMATICO o nejlepší sudoku a piškvorky vědomostní kvíz školní kola vědomostních, a uměleckých soutěží prázdninový deník
 • 8. FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186 Vlastní zkušenost Vyučování u nás zdaleka neznamená jen práci ve třídě. V průběhu roku mají žáci možnost zúčastnit se mnoha akcí, zájezdů, škol v přírodě, exkurzí a besed, které jim umožní stavět na vlastních zkušenostech. Mnohé z akcí organizují od začátku do konce samy. zimní a letní ŠvP od 1. tříd fakultativní lyžařské a poznávací zájezdy úvodní adaptační kurz pro 6. třídy víkendové akce s rodiči výlety a exkurze letní cykloturitický kurz Chlupíkovy debaty Chlupíkovo divadelní léto tradiční akce: Mikuláš, masopust, čarodějnice... a mnoho dalších akcí
 • 9. FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186 Výuka jazyků výuka angličtiny od 1. ročníku od 6. ročníku možnost volby druhého cizího jazyka od 7.roč povinný 2.cizí jazyk zájezdy do Francie, německy mluvících zemí… zájezd do Velké Británie s výukou v jazykové škole a ubytováním v rodinách eTwinning a další mezinárodní projekty jazykové kroužky, rodilá mluvčí, odpoledne s angličtinou
 • 10. FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186 Hodnocení Cílem hodnocení je sledovat individuální pokrok žáka a řídit jeho další rozvoj. Nedílnou součástí je i hodnocení rozvoje klíčových kompetencí . portfolia konzultace učitel – - žák – rodič práce s kritérii hodnocení práce s chybou slovní hodnocení v 1.- 2. třídě, kombinace známek a slovního hodnocení ve vyšších ročnících sebehodnocení a sebereflexe od 1. třídy hodnocení práce ve skupinách hodnocení práce spolužáků hodnocení práce na projektech sebehodnotící tabulky součástí žákovské knížky
 • 11. FZŠ prof. Otokara Chlupa Pf UK, Praha 13, Fingerova 2186 Vybavení Od vzniku nové školy prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí. Stále ale není vše hotovo a počítá se s dalšími úpravami. nová vstupní nově vybavené hala se skříňkami odborné pracovny pro každého žáka přírodopisu, fyziky, a odpočinkovou chemie, zeměpisu částí a cvičná kuchyň nový školní sportovní areál nová knihovna s multimediální a počítačovou pracovnou a studovnou školní klub školní divadelní scéna Divadlo VEŠkole barevné školní chodby s místy pro relaxaci
 • 12. Po vyučování  Školní družina pro žáky 1.- 4. tříd  Školní klub pro žák 5.-9. tříd  Školní pěvecké sbory Noctuella, Sovičky a Kulíšci  Kolem třiceti kroužků, vedených pedagogy školy - hudební, jazykové, sportovní, počítačové…  Další aktivity nabízené jinými subjekty
 • 13. Spolupráce s rodiči Naše práce by nemohla být úspěšná bez úzké spolupráce s rodiči. Každoročně díky finanční i další pomoci můžeme realizovat mnoho projektů. Patří jim za to veliký dík. Školská rada Rada rodičů Školní psycholožka, dvě výchovné poradkyně, preventivní program od 1.tříd.
 • 14. Přijímání prvňáčků Již tradičně se konají před zápisem dílny, při kterých si mohou rodiče na vlastní kůži vyzkoušet naše metody práce a seznámit se blíže se členy pedagogického sboru. Vlastní zápis se koná v lednu, je vždy tematický a připravují ho žáci 4. tříd. Na konci června čeká přijaté budoucí prvňáčky zábavné odpoledne, které pro ně připravují páťáci.
 • 15. Zápis Zápis do 1.tříd bude letos 23. + 24.1. 2014 I v nové budově převyšuje zájem kapacitu školy. V takovém případě nejprve bereme děti, 1.které bydlí v naší SPÁDOVÉ oblasti - ulice Fingerova, Husníkova, Ovčí Hájek, Seydlerova, Suchý Vršek a V Hůrkách 2.sourozence našich stávajících žáků. Na zbylá volná místa pak teprve přijímáme ostatní žáky.
 • 16. Comenia script  Je praktické psací písmo, které je jednoduché, moderní a současné.  Comenia Script usnadňuje psaní i dysgrafikům a levákům.

Related Documents