Marek
 Kośny
 
Uniwersytet
 Ekonomiczny
 we
 Wrocławiu
 
Marek
 Kośny
 
Uniwersytet
 Ekonomiczny
 we
 Wrocławiu
 
Bezpieczeństwo
 ekonomiczne
 
rodzin
 w
 Pols...
Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce
Wprowadzenie
1.  Problemy demograficzne państw rozwiniętych, w tym...
Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce
Źródło:
 dane
 GUS
 
6,8
2,4 1,7 2,5
4,2
9,8
26,6
8,1
0
5
10...
Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce
* Dla rodzin z minimum trojgiem dzieci przyjęto wartość skali ekwi...
Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce
Bezpieczeństwo ekonomiczne – wpływ horyzontu analizy
1.  Definicja...
Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce
Rok
Typ rodziny biologicznej
Małżeństwa
bez dzieci
Rodziny
z 1
dzi...
Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce
Zależność poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego
od poziomu wykształ...
Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce
Zależność poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego
od źródła dochodu r...
Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce
Podsumowanie
1.  Dzieci (w krótkim okresie) oznaczają zwiększone k...
Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce
Dziękuję za uwagę!
of 11

Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce - Konferencja "Samorząd przyjazny rodzinie"

Autor: Marek Kośny
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce - Konferencja "Samorząd przyjazny rodzinie"

 • 1. Marek  Kośny   Uniwersytet  Ekonomiczny  we  Wrocławiu
 • 2. Marek  Kośny   Uniwersytet  Ekonomiczny  we  Wrocławiu   Bezpieczeństwo  ekonomiczne   rodzin  w  Polsce
 • 3. Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce Wprowadzenie 1.  Problemy demograficzne państw rozwiniętych, w tym Polski 2.  Czynniki kulturowe oraz ekonomiczne 3.  Ekonomiczne konsekwencje urodzenia i wychowywania dziecka - problem motywacji rodziców do powiększania rodziny.
 • 4. Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce Źródło:  dane  GUS   6,8 2,4 1,7 2,5 4,2 9,8 26,6 8,1 0 5 10 15 20 25 30 OGÓŁEM Gosp. jedn. M M+1 M+2 M+3 M+4+ Samotny rodzic % osób Zasięg ubóstwa skrajnego w 2012 roku
 • 5. Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce * Dla rodzin z minimum trojgiem dzieci przyjęto wartość skali ekwiwalentności na poziomie 2,5 Źródło: Eurostat (badanie EU-SILC) Jednostka analizy Kraj Udział średniego dochodu: rodzin z 3 i więcej dzieci w dochodzie małżeństw bezdzietnych* (%) Jednostka ekwiwalentna Polska 60 Litwa 68 Czechy 71 Gospodarstwo domowe Polska 99 Litwa 113 Czechy 118 Relacje dochodowe w 2011 roku
 • 6. Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce Bezpieczeństwo ekonomiczne – wpływ horyzontu analizy 1.  Definicja bezpieczeństwa ekonomicznego 2.  Czynniki ryzyka i zabezpieczenia przed ryzykiem: a)  w krótkim okresie (do 2-5 lat) b)  w średnim i długim okresie (pow. 2-5 lat) 3.  Zróżnicowane znaczenie niektórych czynników w krótkim i długim okresie
 • 7. Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce Rok Typ rodziny biologicznej Małżeństwa bez dzieci Rodziny z 1 dzieckiem Rodziny z 2 dzieci Rodziny z 3 i więcej dzieci Średni poziom bezpieczeństwa ekonomicznego 2003 0,700 0,676 0,65 0,655 2005 0,721 0,673 0,644 0,592 2007 0,777 0,798 0,778 0,725 2009 0,805 0,790 0,746 0,705 2011 0,826 0,780 0,756 0,689 Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce
 • 8. Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce Zależność poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego od poziomu wykształcenia głowy rodziny w 2011 roku Specyfikacja modelu Typ rodziny biologicznej Małżeństwa bez dzieci Rodziny z 1 dzieckiem Rodziny z 2 dzieci Rodziny z 3 i więcej dzieci Wyższe i policealne 0,909 0,836 0,839 0,780 Średnie 0,823 0,798 0,786 0,701 Zawodowe i gimnazjalne 0,770 0,728 0,704 0,685 Podstawowe 0,694 0,704 0,586 0,584
 • 9. Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce Zależność poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego od źródła dochodu rodziny w 2011 roku Specyfikacja modelu Typ rodziny biologicznej Małżeństwa bez dzieci Rodziny z 1 dzieckiem Rodziny z 2 dzieci Rodziny z 3 i więcej dzieci Praca najemna 0,834 0,788 0,771 0,710 Praca na własny rachunek 0,836 0,795 0,742 0,726 Niezarobkowe źródła dochodu 0,613 0,484 0,318 0,391
 • 10. Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce Podsumowanie 1.  Dzieci (w krótkim okresie) oznaczają zwiększone koszty utrzymania – stałe obciążenie dla budżetu domowego w perspektywie przynajmniej kilkunastu lat. 2.  Spadek poziomu życia, mierzonego np. wysokością dochodu ekwiwalentnego. 3.  Znaczny wzrost ryzyka ubóstwa. 4.  Spadek poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego.
 • 11. Marek Kośny, Bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin w Polsce Dziękuję za uwagę!

Related Documents